Platichthys flesus. Bot

Natuurjournaal 15 februari 2022

Nature Today
15-FEB-2022 - Bot zoekt diep water op, pontische meeuw doet het goed .

De bot is de enige platvis van Nederland die ook voorkomt in zoet water. Hij leeft, zoals platvissen dat doen, op de bodem van zeeën en rivieren. De soort komt voor langs de hele Nederlandse kust. Op dit moment bevinden veel botten zich ver buiten onze kust, want de paaitijd is begonnen. Het paaien gebeurt in diep water, van twintig tot veertig meter diep. Daarom zwemmen ze zo’n vijftig tot honderd kilometer uit de kust. Onvolwassen botten zijn nog wel in Nederlands zoet water te vinden. Hier groeien ze op tot ze geslachtsrijp zijn.

De Pontische meeuw is bezig met een opmars in Nederland. De soort was al bekend als wintergast, en in 2012 werd het eerste broedgeval gevonden. Vorig jaar werden er al ruim negentig paren gevonden. Het herkennen van de Pontische meeuw is een leuke uitdaging voor vogelliefhebbers, want de soort lijkt behoorlijk op de veelvoorkomende zilvermeeuw. Het verschil zit hem vooral in de snavel, die langer is, en de wat ‘vriendelijkere’ uitstraling van de Pontische meeuw. Ook heeft deze soort langere poten. Uitgebreide informatie over herkenning van verschillende meeuwen, waaronder de Pontische meeuw, is hier te vinden. Pontische meeuwen komen voornamelijk aan de kust voor, maar er duiken soms ook exemplaren op in grote groepen zilvermeeuwen in steden.

Pontische meeuw

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Luc Hoogenstein, Saxifraga