gladde slang - primair

Stikstof en de gladde slang

SoortenNL
14-SEP-2022 - De gevolgen die het teveel aan stikstof heeft op de natuur is complex en voor veel mensen blijft het onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de gladde slang.

Gladde slangDe gladde slang bewoont vooral droge heideterreinen, maar ook hogere delen van hoogveengebieden, open bossen en jonge aanplant op zandgrond. De gladde slang kwam vroeger in grote delen van de zandgronden voor, maar is sterk achteruit gegaan. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt tegenwoordig op de Veluwe. Gladde slangen leven vooral van jonge nestmuizen en soms van hagedissen. Ze zijn niet giftig en niet agressief. 

Naast versnippering van leefgebieden en verstoring heeft de gladde slang vooral last van het verlies van geschikt leefgebied, mede door het teveel aan stikstof. Structuurrijke zoomvegetaties verdwijnen en heide vergrast. Maar ook het intensieve beheer is een bedreiging. Door de opeenhoping van stikstof wordt herstelbeheer, zoals bijvoorbeeld plaggen, vaak zo vaak en zo intensief uitgevoerd dat het negatief effect heeft op gladde slangen.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga