kommavlinder - primair 5

Stikstof en de kommavlinder

SoortenNL
18-SEP-2022 - De gevolgen die het teveel aan stikstof heeft op de natuur is complex en voor veel mensen blijft het onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de kommavlinder.

De kommavlinder staat als bedreigd op de Rode LijstDe kommavlinder is een zeldzaam dikkopje dat leeft op schrale heiden en plaatselijk in de duinen. De waardplant, de plant waarop de rupsen zijn gespecialiseerd, is vooral schapengras. Dit groeit vooral op plekken met niet teveel voedingsstoffen. Het schapengras moet ook een redelijk open en warme standplaats hebben. Als deze grassen er niet zijn of niet de juiste kwaliteit hebben, kan de kommavlinder er niet voorkomen. De kommavlinder gaat sterk achteruit en staat als bedreigd op de Rode Lijst.

Een belangrijke oorzaak is het vele stikstof dat in de schrale heidegebieden terechtkomt. Dit zorgt voor vermesting en verzuring, allebei negatief voor de kommavlinder. De schrale grassen, zoals schapengras, worden verdrongen door pijpenstrootje en andere snel groeiende planten en opslag van bomen en struiken. Het schapengras dat er nog wel staat, is minder geschikt omdat ze in een hogere plantengroei staan, waardoor het er koeler is. Het microklimaat daar wordt minder geschikt voor de ontwikkeling van de rupsen.

Tekst en foto’s: SoortenNL