konijnenhol dagpauwoog - primair

Verrassing uit konijnenhol

De Vlinderstichting, NatuurInclusief
7-NOV-2022 - Bij het werk om de verstoring van konijnen te voorkomen, werden deze door een gespecialiseerd bureau uit hun holen gedreven. Maar er bleken niet alleen konijnen uit de holen te komen!

Een van de konijnenholen waaruit een dagpauwoog tevoorschijn kwamIn het kader van natuurontwikkeling van een gebied bij Wolfheze zijn, in samenwerking met Moerman Eco & Agro en Jasja Dekker Dierecologie, een aantal konijnenburchten gefretteerd om te voorkomen dat tijdens grondwerkzaamheden de konijnen gedood of verwond worden. Bij deze methode wordt een fret een konijnhol in gestuurd die het konijn uit de burcht jaagt, waarna deze levend en snel – zonder langdurige stress – gevangen kan worden en elders in het gebied weer kan worden vrijgelaten. Het grootste gedeelte van de burchten is intact gebleven, zodat de konijnen in het gebied behouden blijven en in het terrein als natuurlijke beheerders kunnen blijven fungeren. Tijdens het fretteerproces, dat eind oktober werd uitgevoerd, kwamen er zoals de bedoeling was en ook werd verwacht, konijnen uit de burcht. Maar ook een aantal andere onverwachte bewoners: uit twee verschillende burchten kwam een dagpauwoog naar buiten vliegen!

Een overwinterende dagpauwoog in een bunkerBekend is dat deze soort op koele en donkere plekken overwintert, zoals bunkers, zolders, schuurtjes en boomholtes, alvorens in de lente weer tevoorschijn te komen. Een konijnenhol biedt schijnbaar vergelijkbaar stabiele omstandigheden. Deze stabiele, koele omstandigheden zijn erg belangrijk voor het overleven van de vlinder, zeker in tijden van klimaatverandering en de warme winters van de afgelopen jaren. Als de vlinder te vaak en te vroeg ontwaakt tijdens warme perioden in de winter, raken de vlinders uitgeput. Zo zeer dat ze in de lente, wanneer ze echt actief zouden moeten zijn, kunnen sterven. In Engelse literatuur wordt genoemd dat de dagpauwoog ook in konijnenholen overwintert, maar in Nederland is dit voor zover bekend nog maar zelden of nooit waargenomen en gepubliceerd. Normaliter kun je ook niet in konijnenholen kijken of er vlinders overwinteren, maar het blijkt dus ook in Nederland het geval te zijn. Wel worden vaak dagpauwogen en kleine vossen gevonden bij het onderzoek naar overwinterende vleermuizen in bunkers, en ook in schuurtjes worden ze regelmatig gevonden.

Tekst en foto’s: David Brouwer, NatuurInclusief en Kars Veling, De Vlinderstichting