Grebbelinie

Meer planten en dieren in Grebbelinie

Provincie Utrecht
14-DEC-2022 - De Grebbelinie is in de provincie Utrecht een belangrijke ecologische verbindingszone en leefgebied voor dieren en planten. Deze maand start de provincie met het herstellen van de natuur tussen Leusden en Veenendaal en ten noorden van Renswoude. Door de begroeiing te onderhouden is er ruimte voor verschillende natuurlijke leefomgevingen, waardoor er meer soorten dieren en planten kunnen leven.

De Grebbelinie is niet alleen een historische verdedigingslinie, maar maakt ook deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 24 kilometer lange linie strekt zich uit tussen de Gelderse Vallei en Eemland. De linie is daarmee een grote ecologische verbindingslijn voor verschillende soorten dieren zoals de ree, das, ringslang en ijsvogel.

Grebbelinie

Werkzaamheden

De natuurherstelwerkzaamheden maken deel uit van regulier onderhoud en bestaan uit het onderhoud van de liniedijk en de hellingen. Zo worden geulen opgevuld en zichtlijnen hersteld. Ook wordt, voor de veiligheid van bezoekers, dood hout verwijderd. Daarnaast worden enkele bomen weggehaald. Zo ontstaat er meer licht en kunnen bloeiende kruiden en struiken goed groeien. Die bloeiende kruiden en struiken zorgen voor meer afwisseling, waardoor het aantal soorten planten en dieren in het gebied toeneemt. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar van 2023 klaar.

Wandelpaden tijdelijk afgesloten

Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden een aantal wandelpaden tijdelijk afgesloten. De provincie Utrecht voert de werkzaamheden uit samen met haar partners in het gebied: de gemeenten Leusden en Woudenberg, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe.

Meer informatie

  • Meer informatie over de planning en actuele informatie over de werkzaamheden, zoals wanneer en waar wandelpaden tijdelijk afgesloten zijn staat op Natuurherstel Grebbelinie. Het wordt ook aangegeven met borden in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Grebbelinie

Tekst en foto's: Provincie Utrecht