Geoorde fuut

De negen populairste vogelgebieden van Nederland

Vogelbescherming Nederland
27-DEC-2022 - Op de website Birdingplaces.eu staan meer dan 5.000 vogelkijkgebieden in Europa die door vogelkenners tot in detail werden beschreven. En bijna 800 gebieden in Nederland. Met de nieuwe Top 100-pagina kun je van elk land de 100 hoogst gewaardeerde vogelgebieden bekijken. Dat levert soms verrassende resultaten op. Wat vinden vogelaars de 9 meest aansprekende vogelgebieden van Nederland?

Gebruikers van de website Birdingplaces.eu kunnen de beschreven vogelkijkgebieden beoordelen nadat ze er een bezoek hebben gebracht. Op die manier zijn er per land Top 100-pagina’s samengesteld. De beoordelingen lopen van 1 tot 5 sterren. De lijst verandert elke dag, omdat nieuwe beoordelingen direct in de lijst verwerkt worden.

Geen bossen

Wat direct opvalt is dat Nederlandse vogelaars blijkbaar een enorme voorkeur hebben voor wetlands en kustgebieden. Sterker nog, er is geen bos te vinden in de Top 9 van Nederland! Het is Waddenzee, Lauwersmeer, kust, Biesbosch en wetland wat de klok slaat. Alleen één hoogveengebied staat er tussen, wat ook nog deels wetland is.

Reden onbekend

De top wordt dus gedomineerd door natte gebieden. Is het omdat vogels kijken er gemakkelijker is door het vrije zicht? Is het omdat er meer soorten te zien zijn? Of is het omdat Nederland als deltaland nou eenmaal veel wetlands heeft? Dat weten we niet en vraagt om nadere studie. Wat we wel weten, is welke 9 gebieden vogelaars het hoogst hebben gewaardeerd in Nederland (stand 14-12-2022).

Strandleeuwerik

Top 9 meest gewaardeerde vogelgebieden

  • De Groene Jonker: Bij Zevenhoven lag ooit 107 hectare landbouwgrond. Die 107 hectare is getransformeerd tot een prachtig natuurgebied. Er zijn een vijver, rietkragen en graslanden, waardoor een vogelparadijs is ontstaan ​​dat vogelaars van heinde en verre trekt vanwege de vele moeras- en weidevogels die er leven en zeldzame vogels die er worden gezien. Denk aan steltkluten, geoorde futen en zelfs het schuwe porseleinhoen. In het voorjaar klinken er verrukkelijke geluiden uit het moeras, zoals van de snor en de blauwborst en nog vele andere soorten.
  • Oostvaarderplassen: Niet voor niets keerde de zeearend hier het eerst terug in Nederland. Spetterend natuurgebied van 6.000 hectare. De moerassen, rietkragen, open vlaktes en waterplassen zorgen voor een verbazingwekkende verscheidenheid aan vogels. Met de zeearend dus als boegbeeld.
  • De Slufter: De Slufter op Texel is een unieke kwelder die in open verbinding staat met de zee. Het heeft een bijzondere vegetatie en is een veilige haven voor broedende of overwinterende vogels en een rustplek bij vloed. Bij de Slufter kun je geweldig vogels kijken, in alle seizoenen: watervogels, steltlopers, roofvogels, maar ook allerlei zangvogels. In de winterperiode is het een plek met kans op de strandleeuwerik.
  • Marker Wadden: Zo nieuw en toch al met stip in de Top 9. De nieuwe natuur op deze eilanden (die zijn aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer) trekt duizenden vogels aan. Een paradijs voor vissen en vogels en een heerlijke plek om vogels te kijken. Er broeden honderden visdiefjes en kluten. En de baardmannetjes vliegen je er om de oren.
  • De Mokbaai: Nog een plek op Texel in de Top 9. Deze landinwaarts gelegen kwelder met hogere en lagere delen trekt bij vloed veel verschillende soorten vogels op de hogere delen van het gebied. Vooral in tijden van vogeltrek gaat het om enorme groepen vogels, zoals allerlei steltlopers en watervogels.
  • Ezumakeeg: Topgebied in Nationaal Park Lauwersmeer. Rust en ruimte, een grote diversiteit aan vogels en goede vogelkijkhutten en uitkijkpunten. Een bezoek in de namiddag is het beste vanwege de stand van de zon.
  • Fochteloërveen: Prachtig natuurgebied van 2.500 hectare op de grens van Friesland en Drenthe. Een van de best bewaarde hoogveengebieden van Nederland. Populair bij vogelaars omdat er enkele soorten voorkomen die op andere plekken in Nederland moeilijk te zien zijn zoals paapje, grauwe klauwier en kraanvogel. In de coronatijd enigszins overlopen door recreanten. Blijf op de paden is en blijft het devies.
  • Zuidpier IJmuiden: 1.000 meter lange pier die ver de Noordzee in steekt waar je vooral in de trekperiode regelmatig voor verrassingen komt te staan. De pier is extra interessant na zware herfststormen, dan zijn hier zeevogels te zien als alk, zeekoet, zwarte zee-eend en jan-van-gent.
  • Hardenhoek: Een van de beste gebieden om vogels te kijken in Nationaal Park de Biesbosch. Altijd veel steltlopers, lepelaars en eenden te zien. Maar ook verreweg de beste plek in Nederland om zowel zeearend als visarend te zien.

De Top 100

Wil je de hele Top 100 van Nederlandse gebieden zien? Ga dan naar Birdingplaces.eu, klik in het menu op ‘Birdingplaces Top 100’ en klik vervolgens op Nederland. Let op: je moet wel inloggen, maar een account aanmaken gaat snel en is gratis.

Voeg ook een gebied toe

Al meer dan 5.000 vogelkijkgebieden staan op Birdingplaces.eu beschreven, met alle details die je nodig hebt om er vogels te kijken. Vogelaars met lokale kennis voegen gebieden toe. Het is een website helemaal voor en door vogelaars en gratis voor iedereen. Ken jij een nog niet beschreven pareltje? Voeg het toe!

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong (leadfoto: geoorde fuut); Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl; Birdingplaces.eu