Tijgerfamilie in India.

Strengere controles in EU op de handel in tijgers

WWF Nederland
29-APR-2023 - Om ervoor te zorgen dat de EU geen rol speelt in de illegale handel in tijgers heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen bekendgemaakt, die leiden tot scherpere controles op de commerciële handel in levende, in gevangenschap gefokte tijgers en hun lichaamsdelen, binnen en buiten de EU.

Stroperij en de illegale handel in tijgers en hun onderdelen en producten vormen de grootste onmiddellijke bedreiging voor wilde tijgerpopulaties. Slecht beheerde tijgers in gevangenschap kunnen zowel de vraag naar tijgeronderdelen en -producten in stand houden als een dekmantel vormen voor de illegale handel in wilde tijgers en hun lichaamsdelen.

Resultaat van kritisch rapport

WWF en TRAFFIC (een ngo die erop toeziet dat de handel in wilde diersoorten legaal en duurzaam is) zijn blij met de aangescherpte regels. In 2020 deden zij in het gezamenlijk rapport Falling Through the System: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers (pdf: 5,9 MB) aanbevelingen in die richting. Het rapport onthulde de onverwachte rol van de EU in de tijgerhandel. In detail werd uiteengezet hoe lidstaten vergunningen afgaven die de commerciële handel in tijgers en hun onderdelen en producten vanuit de EU naar andere landen mogelijk maakten, op basis van het feit dat de dieren in gevangenschap waren gefokt - en dus niet uit het wild kwamen. Dit omvatte ook uitvoer naar landen in Azië waar illegale handel in tijgers op grote schaal plaatsvindt, met Thailand en Vietnam als grootste importeurs. Ook werden tekortkomingen in de controle en het beheer van EU-faciliteiten waar tijgers worden gehouden in kaart gebracht, die mogelijkheden kunnen bieden voor criminele activiteiten.

Vachten van tijgers en andere dieren

Geen uitvoervergunningen

Hoewel EU-richtlijnen niet juridisch bindend zijn, zijn zij door alle lidstaten aangenomen. EU-lidstaten zouden voortaan geen uitvoer- of wederuitvoervergunningen of intra-EU-handelscertificaten mogen afgeven voor in gevangenschap geboren en gefokte levende tijgers en of producten daarvan. Dat mag alleen nog als de handel bestemd is voor doeleinden die niet schadelijk zijn voor de instandhouding van de soort (bijvoorbeeld dierentuinen met een vergunning, wetenschappelijk onderzoek, wetshandhaving of museumcollecties).

Heather Sohl, WWF Tiger Trade Lead: "De handel van in gevangenschap gefokte tijgers, zowel binnen als buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied, ondermijnt de inspanningen om wilde tijgers te beschermen en de illegale handel een halt toe te roepen. Het bemoeilijkt de handhaving, normaliseert en legitimeert de verkoop van tijgeronderdelen en -producten , wat op zijn beurt de vraag van de consument kan stimuleren."

Tijgerfamilie in India

DNA-database

TRAFFIC en WWF roepen de lidstaten op ook een centraal register op EU-niveau op te zetten en DNA-monsters te verzamelen van alle in gevangenschap levende tijgers. Ook adviseren wij om regelmatig inspecties uit te voeren van alle privéfaciliteiten waar tijgers worden gehouden, en om de regelgeving voor de verwerking van dode tijgers te verscherpen. Deze aanbevelingen staan ook al in het TRAFFIC/WWF-rapport uit 2020.

"De uitvoering van deze extra maatregelen, in aanvulling op de nieuwe EU-richtlijnen, zal de lidstaten een volledig en actueel overzicht geven van tijgerpopulaties in gevangenschap en helpen bij de controle van illegale activiteiten met tijgers die binnen en buiten de EU zijn geboren of gefokt", aldus Louisa Musing van TRAFFIC. 

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Richard Barrett, WWF-UK (leadfoto: tijgers in India); Edward Parker, WWF; Shutterstock/ FX/ WWF