Een bloemrijke bermvegetatie is gebaat bij een uitgekiend beheer

Natuurherstelwet maakt nog een kans

Vogelbescherming Nederland
16-JUN-2023 - De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties zijn opgelucht dat in de milieucommissie van het Europees Parlement geen meerderheid is voor het verwerpen van de Europese Natuurherstelwet. Of de wet daadwerkelijk groen licht krijgt van de milieucommissie blijft spannend, omdat de eindstemming later is, waarschijnlijk op 27 juni. Het blijft dus van groot belang de noodzaak van de wet te benadrukken.

 "Dat de wet niet is verworpen betekent nog niet dat het een gelopen race is. Hopelijk ziet de milieucommissie van het Europees Parlement uiteindelijk in dat we geen seconde meer te verliezen hebben. We zijn als mensen afhankelijk van natuur en we zullen een hoge prijs betalen als we op deze voet door blijven gaan met vernietigen van biodiversiteit. De natuurherstelwet biedt een uitweg uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis", zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds.

Volgende week bepalen minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) en haar Europese collega’s hun positie tijdens de Europese Raad van Milieuministers. De organisaties roepen de lidstaten op om niet aan kortetermijnpolitiek te doen. “De Natuurherstelwet is cruciaal om de internationale afspraken over klimaat en biodiversiteit in 2030 te halen en alle aangetaste ecosystemen effectief te herstellen. Dat is van groot belang voor onze gezondheid en voedselzekerheid op de lange termijn”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland.

Ook meer dan zestig grote bedrijven hebben net als 3000 wetenschappers opgeroepen om de natuurherstelwet te steunen en ruim 833.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties al getekend. Tekenen kan nog steeds: Samen voor een sterke natuurherstelwet.

Namens de organisaties: 

Wereld Natuur Fonds, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, Greenpeace, IUCN NL, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging  

Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto: Kars Veling