Meles meles. Das

De week van de das

SoortenNL, Zoogdiervereniging
28-AUG-2023 - De das is een van de grootste landroofdieren in Nederland. Samen met soorten als de wezel, bunzing, boommarter en otter behoren ze tot de familie van machterachtigen. Door hun excentrieke loopje en de kenmerkende zwart-witte strepen op hun kop zijn ze echter niet snel te verwarren met een andere soort. Lees er snel meer over, want het is de week van de das.

Hoog en droog

Dassen leven in verschillende soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Deze woonplaatsen zijn vaak hoog en droog gelegen, zoals op de Veluwe en in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Overdag slapen dassen in burchten, terwijl ze met schemer actief worden om tot wel vier kilometer van de burcht op zoek te gaan naar voedsel.

Dassenburcht

Een burcht bestaat uit een holenstelsel met verschillende ingangen die soms wel honderden meters lang met elkaar verbonden zijn. Het woongedeelte is bekleed met gras, mos, bladeren, dennennaalden en varenloof, dat 's nachts verzameld wordt. Een familiegroep bewoont gezamenlijk een burcht met territorium, waar andere dassen uit verdreven worden. De das houdt geen winterslaap, maar is tijdens de wintermaanden een stuk minder actief en leeft vooral in zijn burcht. Het voedsel van dassen bestaat voornamelijk uit regenwormen die ze in weilanden en open gebieden opsporen. Ze zijn slechte jagers en eten voornamelijk wat ze direct voor de neus tegenkomen. Naast regenwormen eten ze ook gevallen fruit, noten, knollen, maïs, koren, paddenstoelen, knaagdieren en insecten.

De prenten van een das

Beschermde soort

In de eerste helft van de vorige eeuw werd er op grote schaal gejaagd op dassen. Vanaf 1947 kwam er een verbod op de jacht. Momenteel wordt de das gezien als een beschermde diersoort door de Wet Natuurbescherming. Echter, er zijn tegenwoordig nog een aantal grote bedreigingen voor dassen, zoals aanrijdingen met auto’s en verdrinking in beschoeide kanalen. Tegelijkertijd kunnen dassen door hun gegraaf op sommige plekken ook zorgen voor probleemsituaties. Hoe kunnen we het landschap zodanig inrichten dat zowel mens als natuur hier een plek hebben? Lees hier meer over in dit eerdere bericht.

Op zoek naar dassensporen

Om de aanwezigheid van een das te kunnen vaststellen zijn er verschillende sporen waar je naar op zoek kan gaan. Dassen verplaatsen zich via vaste routes (ook wel wissels genoemd), waar pootafdrukken te vinden zijn. Wanneer zo’n wissel onder laaghangend prikkeldraad loopt, blijven er vaak gebundelde dassenharen achter. Vaak worden er vlak bij een burcht of aan de randen van de territoria dassenlatrines gevonden: kleine kuiltjes met uitwerpselen. Deze zijn karakteristiek voor dassen en dus goed te herkennen. Waar geregeld jongen worden geboren, zijn speelbomen te herkennen. Aan de stam zijn krabsporen en slijtage te vinden.

Als je een dassenspoor vindt of een das ziet, geef het vooral door op Waarneming.nl of Telmee. Pas op, ga niet van het pad af en wijk niet af van de openingstijden.

Iedere week staat een plant, dier of schimmel centraal in De week van … Het is een initiatief van SoortenNL, hét kennisnetwerk voor wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Tekst: Julia Schepers, Zoogdiervereniging en SoortenNL
Foto’s: Luc Hoogenstein; Mark Zekhuis; Rob Felix. Allen via Saxifraga