sneeuwpanterwelpje lead gespiegeld

Bhutan meldt forse toename van het aantal sneeuwluipaarden

WWF Nederland
22-SEP-2023 - Voor de tweede keer vond in Bhutan een nationale sneeuwluipaardentelling plaats. Uit de data blijkt dat er 134 sneeuwluipaarden leven in het land, tegen 96 bij de eerste telling in 2016. Een toename van bijna 40 procent! Het onderzoek werd in 2022 uitgevoerd door meer dan 70 rangers, besloeg 9000 vierkante kilometer en maakte gebruik van 310 state-of-the-art wildcamera-sets.

Behalve in het bekende verspreidingsgebied in de bergen in het westen, midden en oosten van Bhutan werden ook sneeuwluipaarden waargenomen op nieuwe locaties en op lagere hoogtes. De groeiende populatie sneeuwluipaarden in Bhutan kan een bijdrage leveren aan de groei van het aantal sneeuwluipaarden aan de andere kant van de grens in India (Sikkim en Arunachal Pradesh) en China (Tibetaans plateau). Het leefgebied is er geschikt en uitgestrekt genoeg voor.

Sneeuwluipaard-cameraval Bhutan

Kwetsbaar

Sneeuwluipaarden komen voor in twaalf landen in Centraal- en Zuid-Azië en in de bergen van Zuid-Siberië. Ze worden bedreigd door de achteruitgang van hun leefgebied, overbejaging van hun prooidieren, conflicten met mensen en klimaatverandering. De wereldwijde populatie sneeuwluipaarden neemt af en de soort staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten als ‘kwetsbaar’. De telresultaten in Bhutan geven echter aan dat bescherming werkt.

Verzekering van vee

SneeuwluipaardwelpjeDe toegenomen populatie sneeuwluipaarden zal de herdersgemeenschappen onder druk zetten omdat sneeuwluipaarden vaak de kalfjes van yaks als prooi hebben. Het onderzoeksrapport beveelt aan om verzekeringsprogramma’s voor vee op te zetten en maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het verstrekken van hekken voor de veekralen om te voorkomen dat sneeuwluipaarden bij de yakkalveren kunnen. Ook wildlife-toerisme in en met de lokale gemeenschappen kan bijdragen aan een positieve houding van mensen ten opzichte van sneeuwluipaarden.

Tijgers

Bhutan maakt werk van de bescherming van zijn natuurlijk erfgoed: eerder dit jaar meldde het land ook al een toename van het aantal tijgers. WWF in Bhutan werkt samen met de overheid aan het aanpakken en voorkomen van mens-dierconflicten. Hierdoor hopen ze zowel de toekomst van de grote katten veilig te stellen als de levensomstandigheden van de mensen die hun leefomgeving met ze delen.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Edwin Giesbers, WWF, Naturepi.com; All Department of Forests and Park Services (DoFPS), MoENR Bhutan