Steurtjes uitzetten, twee mensen op kade

Tweede lichting babysteurtjes uitgezet in de Biesbosch

ARK Rewilding Nederland, Sportvisserij Nederland, WWF Nederland
29-SEP-2023 - Goed nieuws! De terugkeer van de majestueuze steur in onze rivieren is weer een stapje dichterbij. In augustus werden 45 gezenderde jonge Europese steuren losgelaten in de Biesbosch. Ze vormen de tweede lichting van dit jaar. In juni werden al 29 steurtjes uitgezet. Deze extreem bedreigde rivierdino, die wel vier meter kan worden, verdween vorige eeuw uit de Rijn door overbevissing en vervuiling.

Natuurlijk riviersysteem is mogelijk

De terugkomst van de steur is belangrijk. De vis staat symbool voor een goed werkende rivier, waarbij zoet en zout met elkaar verbonden zijn. De steur is namelijk een trekvis die een groot deel van zijn lange leven op zee doorbrengt, en alleen de rivier optrekt om zich voort te planten. Net als de zalm.

Herstel van een natuurlijk riviersysteem is mogelijk, als we maar de juiste maatregelen nemen. Waaronder het beter begaanbaar maken van obstakels, zoals de Haringvlietdammen.

Onderzoek is essentieel

Op de Rijn is de steur uitgestorven, maar er zijn nog wilde exemplaren in de Noordzee. Om de steur met succes terug te laten keren is onderzoek belangrijk. Wat heeft de vis nodig om de hele tocht naar de paaigronden op de rivier te maken en hoe kunnen wij daarbij helpen?

Het onderzoek is daarnaast een noodzakelijke wettelijke stap voor herintroductie. Zodra we zeker weten dat de steur hier weer kan overleven, moet er in Nederland samen met de overheid een herintroductieprogramma worden opgezet. Dit is afgesproken op de Bern Conventie.

Steur

Route de Amer

In juni liet professor Pieter van Vollenhoven onder grote publieke belangstelling de eerste lichting gezenderde steurtjes los. De data van de 29 jonge dieren worden opgevangen door een netwerk van ontvangstboeien. De resultaten lezen we komende maanden uit. We weten in ieder geval al dat een deel van de steurtjes richting rivier de Amer (Noord-Brabant) zijn gezwommen.

Vissen nog te klein

Eigenlijk zouden alle 69 jonge steurtjes tegelijk worden uitgezet, maar dat kon niet. Een deel was in juni namelijk nog niet groot genoeg om een zendertje te krijgen. Om gezenderd te worden moesten ze namelijk minstens 200 gram en rond de 30 centimeter zijn. Het zijn trouwens heel kleine zenders, waar de vissen tijdens het opgroeien geen last van hebben.

Steur in bak, van onderen gefotografeerd

Eerste resultaten in het najaar

Nu de laatste 45 dieren zijn losgelaten, zijn we heel erg benieuwd naar de data die we binnen gaan krijgen over het zwemgedrag tijdens de trek naar het grote water. De eerste onderzoeksresultaten verwachten we deze herfst.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Ernst Schrijver