vrijwillige waarnemer - primair

Kanjers van vrijwilligers tellen vlinders en libellen

De Vlinderstichting, SoortenNL
8-DEC-2023 - Donderdag 7 december was de dag van de vrijwilliger. De Vlinderstichting is enorm blij met de duizenden mensen die, in hun vrije tijd, op zoek gaan naar vlinders en libellen, en die gegevens ook op de juiste manier doorgeven. Door hun inspanningen, jaar in, jaar uit, hebben we een heel goed beeld over hoe het met deze insecten gaat en kunnen we ze beter en effectiever beschermen.

Vier en een half keer rond de aarde

Het is heerlijk om vlinders en libellen te bekijken en heel nuttig als de waarnemingen ook worden doorgegevenIn het meetnet worden vaste routes op een vaste manier geteld. Wekelijks, tussen 1 april en eind september, tellen de vrijwilligers vlinders in een strook van vijf meter breed en maximaal een kilometer lang. Wist u dat deze kanjers al meer dan 180.000 kilometer gelopen hebben om vlinders te tellen? Dat is maar liefst vier en een half keer rond de aarde!! En bedenk eens hoeveel uur ze daarmee bezig zijn geweest! Hulde aan onze vrijwilligers is dan ook helemaal terecht. Veel vrijwilligers tellen omdat ze graag in de natuur zijn en genieten van vlinders en libellen, maar voor velen is het ook heel belangrijk dat ze hiermee een bijdrage leveren aan de bescherming ervan. Het geeft enorm veel voldoening als je weet dat jouw telgegevens er mede voor zorgen dat gemeenten of natuurbeheerders rekening houden met de vlinders en libellen in hun gebied. Er zijn verschillende manieren om mee te werken als vlinder- en libellenteller. Alle manieren zijn nuttig, maar de ene methode levert wel veel meer en meer bruikbare gegevens op dan de andere.

De meetnettellers hebben al meer dan 180.000 kilometer vlinders geteld!

Losse waarnemingen

Als je ergens een vlinder en libel ziet en die waarneming doorgeeft via de bekende portalen van Waarneming.nl of Telmee, dan lever je al een bijdrage. Door al die losse waarnemingen krijgen we een goed beeld van waar welke soorten voorkomen. Door al die losse waarnemingen weten we van heel veel soorten exact de verspreiding in Nederland.

Meetnetten

Libellenroutes in het meetnet liggen meestal langs de waterkant van sloten, vijvers of plassenLosse waarnemingen zijn nuttig, maar om harde uitspraken te doen over voor- en achteruitgang moet je meer gestructureerd tellen. Dat gebeurt in de meetnetten vlinders en libellen. Op een vaste manier een vast gebied tellen en dat jaren achtereen, betekent dat je echt iets kunt zeggen over hoe het met de vlinders en libellen gaat. De meetnetten geven enorm veel waardevolle gegevens, maar het is ook een arbeidsintensieve methode. Gelukkig zijn er meer dan duizend enthousiaste meetnettellers en dat worden er nog jaarlijks meer.

De gulden middenweg: flextellingen

Heb je geen tijd om een vaste route wekelijks te tellen, maar wil je wel meer bijdragen dan alleen losse waarnemingen, dan zijn de flextellingen ideaal. Door tijdens een wandeling alle vlinders en of libellen die je ziet door te geven en door dit met een app vast te leggen, krijgen we hele bruikbare informatie. Omdat je alle soorten die je ziet en herkent doorgeeft, weten we ook wat je niet hebt gezien. Dit zijn de zogenaamde nultellingen. Bovendien weten we precies wanneer geteld is en op welke route, want dat houdt de gps bij. Daarmee zijn de gegevens heel goed om bijvoorbeeld trefkansen te berekenen en ook geven ze meer informatie over voor- en achteruitgang. Flextellingen kun je bijvoorbeeld doen door kwartiertellingen met de app ButtrerflyCount, die in heel Europa gebruikt wordt. Ook de Live Atlastellingen van SOVON kunnen hiervoor gebruikt worden, want met de app Avimap kun je, naast vogels, ook dagvlinders en libellen doorgeven. Flextellingen, de naam zegt het al,  kunnen altijd en overal. Het mag steeds op dezelfde route zijn maar dat hoeft niet. Eigenlijk kun je tijdens alle wandelingen met goed weer vlinders en libellen tellen, ook in het buitenland.

We willen onze vrijwilligers hierbij nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en we hopen dat ze hun nuttige werk nog vele jaren blijven doen. En natuurlijk hopen we ook op veel nieuwe tellers die gaan genieten van vlinders en libellen en die, met hun gegevens, ook zorgen voor een nog betere bescherming.

Meer informatie

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting