Tweeënhalve ton voor kleinschalige natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
5-JAN-2024 - Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant, waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen voor vier jaar budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten, die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanaf 9 januari 2024 kan er worden aangevraagd.

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Het is inspirerend en veelbelovend om te zien dat overal in Brabant buurtbewoners zelf aan de slag gaan om hun buurt groener en klimaatbestendiger te maken. Sinds de start van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds in 2016 zijn er al ruim 300 projecten ondersteund. Daarnaast is het Fonds een echte aanjager geweest: elke euro inleg is verviervoudigd, omdat andere partijen ook mee zijn gaan doen", aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur en Milieu.

Aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling geld aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Vanaf 9 januari 2024 kan er subsidie worden aanvraagd via: Cultuurfonds.nl/brabant.

Vanaf 1 mei 2024 gaat de regeling Schoolplein van de Toekomst open. Basisscholen, scholen voortgezet onderwijs en mbo-instellingen kunnen dan een aanvraag doen om hun schoolplein te vergroenen.

Groene daken in Berlicum

Tekst: Provincie Noord-Brabant
Foto's: Provincie Noord-Brabant; Wilma de Laat