Alauda arvensis. Veldleeuwerik

Natuurjournaal 20 februari 2024

Nature Today
20-FEB-2024 - Veldleeuweriken zijn terug en kamsalamanders alweer in het water.

De veldleeuweriken zijn weer terug! Ze hebben geen hele lange reis achter de rug, de meeste overwinteren in Frankrijk en Engeland. Hier aangekomen beginnen de mannen gelijk met baltsen. Al jubelend vliegen ze van tientallen meters naar beneden om vlak naast een vrouwelijke veldleeuwerik te landen. Als dat geen indruk maakt…! Dit spektakel is vanaf nu tot de zomer te zien en te horen. Veldleeuweriken beginnen namelijk vroeg te broeden – eind maart – en hebben daarna nog één of twee legsels. Daarvoor moet je vooral in natuurgebieden zijn, zoals heidevelden, duinen en extensief gebruikt grasland.

Mannelijke kamsalamanders zijn in de paartijd extravagant getooid

We hadden het er al eerder over dat de amfibieëntrek vroeg is begonnen dit jaar. De kamsalamander is één van de soorten die als eerste naar het water trekt. Gewoonlijk is dat vooral in maart, maar dit jaar zijn er nu al kamsalamanders begonnen aan de paartijd en zelfs de eerste eitjes zijn al gevonden! In de paartijd hebben de mannetjes een hoge, getande kam op hun rug, waar ze natuurlijk hun naam aan danken. Kamsalamanders komen voor op de zandgronden en in het rivierengebied, vooral in kleinschalige landschappen met bos, struweel en houtwallen. Daar zitten ze nu in poelen, vijvers, vennen en allerlei kleine wateren langs rivieren. Het liefst zonder vissen, want die eten de kleintjes op.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Rainer Theuer, Wikimedia Commons