Koraalverbleking

Vijfde massale koraalverbleking op het Great Barrier Reef in acht jaar

WWF Nederland
15-MRT-2024 - WWF-Australië is zeer bezorgd over de nieuwe massale koraalverbleking op het Groot Barrièrerif. Het is al de vijfde keer dat dit gebeurt sinds 2016. De huidige hittegolf onder water is het hevigst in het zuidelijke deel van het rif. De afgelopen acht jaar is dit gebied grotendeels ontsnapt aan de ernstige gevolgen van het bleken, omdat eerdere opwarmingen noordelijker plaatsvonden.

Er is sprake van massale koraalverbleking als door hittestress koralen in een groot gebied verbleken. Het grootste koraalrif ter wereld werd in 1998, 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 en nu 2024 getroffen door massale koraalverbleking.

Hopen op aanzienlijke temperatuurdaling

"WWF maakt zich grote zorgen over het feit dat dit koraalbleekproces zich nu afspeelt in een gebied waar koralen nog niet eerder aan deze extreme temperaturen werden blootgesteld. Tenzij we in de komende weken een flinke temperatuurdaling zien, is het risico op aanzienlijke koraalsterfte groot", aldus Richard Leck, hoofd Oceanen van WWF-Australië. "Vijf massale verblekingen in acht jaar laten zien dat de klimaatcrisis een enorme druk legt op het rif.”

Koraalverbleking

Ontbossing één van de oorzaken

De regering van de Australische deelstaat Queensland heeft onlangs haar emissiereductiedoelstellingen aangescherpt, want de huidige ambitie was bij lange na niet genoeg om het rif een kans te geven. Queensland is ook een hotspot voor ontbossing. Bij het vernietigen van bomen, komen enorme hoeveelheden koolstof vrij en neemt het sediment toe dat het koraal kan verstikken. Meer ambitie op het gebied van emissiedoelstellingen en strengere maatregelen tegen het kappen van bomen zijn de meest kritieke acties voor de toekomst van het rif. Uit de laatste nationale enquête blijkt dat 95 procent van de Australiërs voorstander is van meer investeringen in de natuur", aldus Richard Leck.

Koraalsterfte wereldwijd

Richard Leck: “De laatste wereldwijde koraalverbleking vond plaats van 2014 tot 2017 en het lijkt erop dat dit opnieuw een wereldwijde gebeurtenis zou kunnen zijn. Het bleken begon vorig jaar op het noordelijk halfrond en veroorzaakte er een catastrofale koraalsterfte in Florida en het Caribisch gebied.

Meer natuur is minder klimaatverandering

Er worden wereldwijd veel stappen gezet om de opwarming van onze aarde tegen te gaan. Ook in Australië gaat Queensland de te nemen stappen aanscherpen en versnellen. We kunnen met meer natuur (en minder ontbossing) de negatieve effecten van onze klimaatcrisis afremmen en tegengaan. Hopelijk is dat snel genoeg om nog zoveel mogelijk koraal te behouden.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Vincent Kneefel, WWF Nederland; Sabangvideo, WWF, Shutterstock