Zakspin, Clubiona spec.

Spinnentelling 2021 op 11 en 12 september

EIS Kenniscentrum Insecten
4-SEP-2021 - Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 vindt de jaarlijkse Nationale Spinnentelling plaats, dit jaar voor de negende keer. Net als de afgelopen jaren kan iedereen dat weekend in zijn huis en tuin op zoek naar zoveel mogelijk soorten spinnen.

In tuinen en huizen leeft een flinke diversiteit aan spinnensoorten. De afgelopen jaren zijn tijdens de spinnentellingen in totaal zeventig soorten spinnen waargenomen. Veel deelnemers aan de spinnentelling tellen al langer dieren in hun tuin en zo worden ook steeds vaker allerlei wat lastiger te vinden of op naam te brengen soorten gemeld. Misschien kunt u daar dit jaar wel een nieuwe spinnensoort aan toevoegen? Zo werd tijdens de spinnentelling van 2020 voor het eerst de valse wolfspin waargenomen.

Koplopers

De top drie was de afgelopen twee jaar respectievelijk de kruisspin, de grote trilspin en de venstersectorspin. Het gemiddelde aantal kruisspinnen per tuin lijkt wel af te nemen en we zijn benieuwd of die trend zich voortzet of dat de natte zomer weer zorgt voor een opleving.

Spinnen zoeken kan op allerlei manieren. Je kunt in de tuin zoeken op en tussen planten, onder bladeren, op de grond of tussen stenen. Maar ook in en om het huis zijn spinnen te vinden in hoeken, gaatjes en langs randjes van kozijnen of deuren. Je kunt zelfs in het donker met een zaklamp op zoek naar nachtactieve spinnen. 

Gewone doolhofspin (Agelena labyrinthica)

Met de spinnenzoekkaart kun je tijdens de tuintelling de meeste spinnensoorten op naam brengen. Daarnaast kun je op de website www.tuintelling.nl hulp bij determinatie krijgen. Klik op de zoekkaart om hem te downloaden (pdf; 4,0 MB)

Zo werkt de spinnentelling

  1. Vind en tel de spinnen door op 11 en/of 12 september op zoek te gaan in je tuin (en huis).
  2. Bepaal welke soort het is op de spinnenzoekkaart (pdf; 4,0 MB). Lijkt jouw spin niet op de afgebeelde soorten, zoek dan eventueel verder op internet of vraag om hulp op de tijdlijn van Tuintelling.nl.
  3. Geef je tellingen door. Log in of meld je aan bij Tuintelling.nl. Bevestig de datum en geef per gevonden soort het aantal exemplaren dat je hebt gezien door via de knop 'telling invoeren'. Zorg dat je niet twee keer dezelfde spin doorgeeft. Zie je later op de dag of een volgende dag een andere spin, dan maak je gewoon een nieuwe telling aan en geef je die door.

Jaarrond Tuintelling

De Spinnentelling is ooit opgestart door EIS Kenniscentrum InsectenVroege VogelsNaturalis en Natuurmuseum Fryslân. Sinds enkele jaren is het onderdeel van Jaarrond Tuintelling, een project van zeven samenwerkende natuurorganisaties. Iedereen kan, door het hele jaar dieren en planten waar te nemen in de tuin, helpen om een beter beeld te krijgen van de natuur in tuinen. Door mee te doen aan de Jaarrond Tuintelling helpt u op een leuke manier met het verzamelen van kennis over de natuur in tuinen.

Meer informatie

Tekst: Johan van ’t Bosch & Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto’s: Jinze Noordijk (leadfoto: zakspin)
Zoekkaart: EIS Kenniscentrum Insecten