Bloeischermen Reuzenberenklauw

Hans Esselink Award uitgereikt aan Niels Eimers

Stichting Bargerveen
18-NOV-2022 - Op het Natuurplaza Symposium Invasieve Exoten is de 4e Hans Esselink Award uitgereikt aan Niels Eimers. Hij krijgt de prijs voor zijn inspanningen bij het in kaart brengen van al bekende én potentieel nieuwe invasieve exoten. De award wordt om de paar jaar uitgereikt aan iemand die zich met grote inzet en creativiteit bezighoudt met natuurbeheer en – herstel in Nederland.

Niels EimersNiels Eimers, werkzaam bij adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens in Nijmegen, krijgt de Hans Esselink Award voor zijn grote inzet als vrijwilliger bij het in kaart brengen van (nieuwe) plantensoorten in Nederland. Met een hoge productie en nauwkeurigheid verzamelt hij zelf data in het veld, waarbij hij al verschillende nieuwe soorten voor Nederland heeft gevonden. Daarnaast valideerde hij al bijna anderhalf miljoen waarnemingen van anderen op Waarneming.nl en coördineert hij inventarisaties, zoals het Soortenjaar in de Gelderse Poort. Door de NVWA wordt hij actief betrokken bij de validatie van plantensoorten die op de Europese exotenverordening staan. Ook verspreidt Niels via Waarneming.nl determinatiekenmerken en -sleutels van nog minder bekende uitheemse vaatplanten, zodat waarnemers en validatoren gespitst zijn op nieuwe soorten.

Met al deze activiteiten bepaalt Niels in sterke mate de actualiteit en kwaliteit van de Nederlandse Database Flora & Fauna (NDDF) voor vaatplanten. Dit biedt de overheid en terreinbeheerders de kans snel te reageren op nieuwe uitbraken van invasieve exoten. Rino Jans overhandigt Hans Esselink Award aan Niels EimersAan Niels werd een oorkonde en een cheque van €1500,- uitgereikt door Rino Jans, directeur van Stichting Bargerveen.  

Hans Esselink

De Hans Esselink Award is een gezamenlijk initiatief van Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging, partners in Natuurplaza te Nijmegen. Het werk van Hans Esselink was gericht op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan in het natuurbeheer. Stichting Bargerveen is gestoeld op het gedachtegoed van Hans Esselink, directeur van de stichting tot zijn plotselinge overlijden in 2008. Hij was een belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza in Nijmegen gestalte Hans Esselinkheeft gekregen. De prijs is ingesteld om de herinnering aan Hans Esselink levend te houden.  

Eerdere winnaars

Eerdere winnaars van de award zijn onderzoeker Wilco Verberk (2010) voor zijn grensverleggende onderzoek naar de relatie tussen biologische eigenschappen van diersoorten en waar die soorten in het landschap voorkomen, veldecoloog Gerard Müskens (2014) voor zijn mateloze inzet, vasthoudendheid, creativiteit en eeuwige optimisme om ecosystemen te ontrafelen voor tal van vogels en zoogdieren, en entomoloog Paul van Wielink (2018) voor het samen met vrijwilligers van De Kaaistoep uitvoeren van langdurig, gestandaardiseerd onderzoek aan ongewervelden in combinatie met creatief soortgericht onderzoek naar onderbelichte soorten in Nederlandse natuurterreinen. 

Tekst: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen
Foto's: Ruud van der Meijden; Niels Eimers; Marielle van Riel; Marijn Nijssen