Boerenzwaluw

Hirundo rustica. Boerenzwaluw Boerenzwaluw (Bron: Jaap Schelvis, Saxifraga)

Hirundo rustica

De Boerenzwaluw is een broedvogel van cultuurlandschappen en is bijna altijd in de buurt van boerderijen te vinden. Ook broeden ze nogal eens onder bruggen. Door afname van kleinschaligheid in agrarische gebieden nemen de aantallen Boerenzwaluwen in Nederland de laatste jaren langzaam af.
Van ongeveer maart tot oktober zijn ze in ons land te vinden. In de nazomer verzamelen ze zich in grote groepen bij slaapplaatsen, waar enkele honderden tot duizenden Boerenzwaluwen bij elkaar kunnen komen. Boerenzwaluwen overwinteren in midden en zuidelijk Afrika.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste boerenzwaluw gezien?
  • Wanneer wordt de laatste boerenzwaluw gezien?

Waarnemingen voor deze soort