Grutto

Limosa limosa. Grutto, vliegend Grutto (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Limosa limosa

  • Fenofase: Grutto's overwinteren in Afrika. Vanaf februari komen de eerste grutto's weer terug in Nederland, in maart zijn de meeste er weer. Eind maart worden de eerste eieren gelegd, en in de tweede helft van april komen de eerste jongen uit.
  • Beschrijving: De Grutto is een grote steltloper met lange poten en een lange, rechte snavel een oranje basis. Gruttomannetjes hebben in de broedtijd een rood/bruine kop en hals. In vlucht vallen de witte vleugelbanen op, en de witte staart met zwarte eindband. De Grutto zit graag op palen en omheiningen op de uitkijk. De kenmerkende roep is van verre te horen. Het geluid is onmiskenbaar: hij roept zijn eigen naam:‘Gru-tto, Grut-to, gudde-GRU-tto’.
  • Habitat: De Grutto is een van Nederlands meest karakteristieke weidevogelsoorten, die in moerassige, extensief beweide weilanden broedt. Van oorsprong broedt de Grutto in open moeras en op hoogvenen, maar hij heeft zich in de loop van de tijd aangepast aan de omstandigheden in ons land. Een groot deel van de West-Europese populatie broedt nu in Nederland, dit wordt geschat op zo'n 90%.
  • De grutto in Nederland: In de eerste helft van de vorige eeuw ging het met de Grutto bergopwaarts. Door intensievere bemesting waren de Nederlandse weiden voedselrijker geworden, en zo geschikt voor de Grutto. De laatste 30 jaar gaat het hem echter minder voor de wind. Door ontwatering verdroogt de bodem met als gevolg minder voedseldieren, het vervroegen van de maaidatum heeft tot gevolg dat veel nesten met jongen uitgemaaid worden en door een hoge veebezetting is de kans op vertrapping van legsels groter geworden.
    Tegenwoordig worden veel nesten beschermd door vrijwilligers, die zorgen dat de nesten gemarkeerd worden, en is het van belang dat gedurende de periode dat er eieren op het nest liggen (tussen begin april en half mei) het gebied zo veel mogelijk met rust gelaten wordt. Vóór 1 juni mag er niet gemaaid worden. Als er gemaaid moet worden, dan het liefst van binnen naar buiten, en gespreid over zoveel mogelijk dagen. Hierdoor kunnen de nog niet vliegvlugge jongen een veilig heenkomen zoeken.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer worden de eerste Grutto's gezien?
  • Wanneer wordt het eerste legsel gevonden?
  • Wanneer worden de eerste jongen gezien?
  • Wanneer zijn de eerste jongen vliegvlug?

Waarnemingen voor deze soort