Visdief

Sterna hirundo. Visdief Visdief (Bron: Rik Kruit, Saxifraga)

Sterna hirundo

  • Fenofase: Zomervogel. Vanaf eind maart tot begin november in Nederland aanwezig.
  • Beschrijving: Grootte ca. 33 cm. Lange, smalle vleugels, lichtgrijze bovendelen en een witte onderzijde. In de zomer hebben ze een zwarte kap. De visdief lijkt op Noordse stern, die voornamelijk langs de kust voorkomt. Bij de Noordse stern ontbreekt echter de zwarte punt op het einde van de oranje snavel. Dit is vaak moeilijk te zien.
  • Habitat: Broed langs kusten, ook aan meren en rivieren in het binnenland.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Visdief gezien?

Waarnemingen voor deze soort