Nachtegaal

Luscinia megarhynchos. Nachtegaal Nachtegaal (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Luscinia megarhynchos

  • Fenofase: Zomervogel. In Nederland aanwezig vanaf april tot oktober.
  • Beschrijving: Grootte ca. 17 cm. De Nachtegaal is een schuwe vogel die zich meestal in dichte begroeiing ophoudt. De bovenzijde is beigebruin, de buik wit en de staart oranjerood en afgerond van vorm. Hij heeft een onduidelijke wenkbrauwstreep. Zingt zowel overdag als 's nachts een gevarieerd lied: herhaalde motieven en een crescendo van fluittonen. Het begint vaak met een langzaam "duu-duu-duu".
  • Habitat: Algemeen in struweelrijke duingebieden, maar ook in vochtige bossen en dicht stuikgewas met ondergroei van braam of brandnetel. De nachtegaal foerageert op de grond, het voedsel bestaat uit insecten. Nederland is de noordrand van zijn verspreidingsgebied. Doortrek vindt nauwelijks plaats.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Nachtegaal waargenomen?

Waarnemingen voor deze soort