Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus. Rietzanger Rietzanger (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Acrocephalus schoenobaenus

  • Fenofase: Zomervogel. Is in Nederland aanwezig vanaf begin/half april. Overwintert in Afrika.
  • Beschrijving: Grootte ca. 13 cm. De lichte wenkbrauwstreep en donkere oogstreep zijn opvallende kenmerken. De rug is opvallend gestreept. In de vlucht is de lichtere stuit vaak duidelijk te zien.
  • Zang: lijkt op zang van Kleine karekiet, maar levendiger, met meer variatie.
  • Habitat: Broedt in rietmoerassen, structuurrijke oevervegetaties met struiken.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Rietzanger gezien of gehoord?

Waarnemingen voor deze soort