Zwartkop

Sylvia atricapilla. Zwartkop Zwartkop (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Sylvia atricapilla

  • Fenofase: Zomergast. Eerste verschijning in april. Trekt in september naar westelijk Middellandse-Zeegebied.
  • Beschrijving: Egaal grijze vogel met lichtbruine bovendelen. Vrouwtje en juveniel hebben een roodbruine kruin, bij het mannetje is deze zwart. Grootte: ca. 14 cm. Zang bestaat uit een parelende melodie van zachte, heldere fluittonen, en lijkt op die van de Tuinfluiter. Alarmroep is een herhaald "tek-tek".
  • Habitat: Talrijke broedvogel, broedt vrijwel overal in Nederland. De hoogste dichtheden worden gevonden in oude loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Zwartkop waargenomen? (zang of zichtwaarneming)

Waarnemingen voor deze soort