Tjiftjaf

Phylloscopus collybita. Tjiftjaf Tjiftjaf (Bron: Bart Vastenhouw, Saxifraga)

Phylloscopus collybita

In maart is de Tjiftjaf overal weer te horen. Dit kleine vogeltje, dat zijn eigen naam roept, lijkt op de Fitis, maar klinkt volstrekt anders.
De Tjiftjaf is overwegend bruin, met een lichte oogstreep en donkere poten. Dit laatste in tegenstelling tot de Fitis, die lichte poten heeft. Het overwinteringsgebied ligt in Afrika, ten noorden van de Sahara.
De Tjiftjaf broedt in allerlei bostypen, parken en landschappen met struiken en bomen. De Tjiftjaf is in Nederland talrijk.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt voor het eerst de zang van de Tjiftjaf gehoord?

Waarnemingen voor deze soort