Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca. Bonte vliegenvanger Bonte vliegenvanger ( Bron: Ab H Baas, Saxifraga)

Ficedula hypoleuca

De Bonte vliegenvanger is een broedvogel van loof- en gemengde bossen, en broedt ook in oude parken en grote tuinen. Hij broedt in holen, maar maakt ook vaak gebruik van nestkasten op plaatsen waar natuurlijke broedplekken niet voorhanden zijn. Vanaf de eerste helft van de 20e eeuw broedt deze soort in Nederland.
Bonte vliegenvangers overwinteren in tropisch Afrika. Begin oktober zijn de meeste naar Afrika vertrokken, en rond de tweede helft van april worden de eerste weer in Nederland gezien.

Waarnemingen voor deze soort