Kramsvogel

Turdus pilaris. Kramsvogel Kramsvogel (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Turdus pilaris

De Kramsvogel is een forse lijster. Afgezien van enkele broedparen in Limburg is de Kramsvogel een Algemene wintergast in ons land. In oktober-november komen hier grote aantallen uit zuidelijk Scandinavië en Noord-Rusland langs, waarvan een gedeelte blijft om te overwinteren.
Kramsvogels zijn herkenbaar aan hun grijze kop en grijze stuit. Men ziet ze ook vaak in gezelschap van andere lijsters, vaak Koperwieken. Koperwieken zijn wat kleiner dan Kramsvogels en hebben een witte oogstreep en 'kopergekleurde' ondervleugels. Ook het geluid van beide soorten is anders. Koperwieken maken een hoog, langgerekt 'tjiehhh', Kramsvogels maken een 'tsjak-tsjak-tsjak'-geluid.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer worden in het najaar de eerste Kramsvogels gezien of gehoord?

Waarnemingen voor deze soort