Draadgentiaan - Grolloo

Vrijwilligers ontdekken zeldzame Draadgentiaan in Drenthe

FLORON
30-AUG-2011 - Tijdens een plantenexcursie in boswachterij Grolloo is het zeldzame plantje Draadgentiaan aangetroffen. Het is de tweede recente vindplaats van deze rodelijstsoort in Drenthe. De vondst werd gedaan door vrijwilligers van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Tijdens een plantenexcursie in boswachterij Grolloo is het zeldzame plantje Draadgentiaan aangetroffen. Het is de tweede recente vindplaats van deze rodelijstsoort in Drenthe. De vondst werd gedaan door vrijwilligers van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Draadgentiaan op de nieuwe vindplaats in boswachterij Grolloo (foto: Joop Verburg)Wie Draadgentiaan niet kent, zal het ook niet gauw aantreffen. Niet alleen omdat het zeldzaam is, maar ook omdat je er zo aan voorbij loopt. Het heeft wel iets van een speld met een flinke gele speldenknop. Een soms vertakte speld dan wel. Tijdens de bloei, laat in de zomer, gaat de knop wat open en valt er iets meer te zien. Vier kleine gele kroonblaadjes. Het blijft allemaal heel minimaal. Je oog valt er pas op als je door de knieën gaat.

En dat was dan ook precies wat gebeurde tijdens de planten excursie. Bij een nadere blik op Dwergvlas, ook al zo’n zeldzaam miezertje, kwam ook Draadgentiaan aan het licht. Niet alleen de plantenzoekers waren verheugd. Ook eigenaar Staatsbosbeheer is erg blij met de vondst. Draadgentiaan is een zeldzame soort die als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst staat vermeld. In Drenthe is de soort na tientallen jaren van afwezigheid verder alleen bekend van het Eexterveld, waar zij een aantal jaren geleden voor het eerst werd aangetroffen. De plek waar Draadgentiaan nu is ontdekt maakt deel uit van het natuurontwikkelingsproject Holmers-Halkenbroek. Dit gebied is een van de brongebieden van de Drentse Aa. Tien jaar geleden is hier de waterhuishouding hersteld en is de landbouwgrond afgegraven tot op het beekleem.

Tekst: Wout van der Slikke, Edwin Dijkhuis, FLORON en Pauline Arends, Staatbosbeheer
Foto: Joop Verburg