Teer guichelheil

Limburgse flora nog vol verrassingen

FLORON
29-NOV-2010 - De afgelopen jaren zijn er weer diverse opmerkelijke plantenvondsten gedaan in Limburg. De vondsten variëren van herontdekkingen en soorten die profiteren van natuurontwikkeling tot soorten die nieuw uit het buitenland komen. Het Natuurhistorisch Maandblad heeft er een aantal op een rij gezet.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

De afgelopen jaren zijn er weer diverse opmerkelijke plantenvondsten gedaan in Limburg. De vondsten variëren van herontdekkingen en soorten die profiteren van natuurontwikkeling tot soorten die nieuw uit het buitenland komen. Het Natuurhistorisch Maandblad heeft er een aantal op een rij gezet.

Teer guichelheil (foto: Wout van der Slikke)

Limburg behoort qua plantenrijkdom tot het neusje van de Nederlandse zalm. Het is daarom een geliefde bestemming voor binnenlandse botanische uitstapjes. Altijd geweest al. Desondanks, maar ook juist mede daardoor, worden er elk jaar weer nieuwe groeiplaatsen van bijzondere soorten ontdekt. In het Natuurhistorisch Maandblad wordt verslag gedaan van een aantal verrassende vondsten uit de afgelopen jaren.

De nieuwe ontdekkingen zijn zeer divers. In het geval van Trilgraszegge gaat het waarschijnlijk om een herontdekking van een flinke groeiplaats die van tientallen jaren geleden bekend was, maar gegevens over de precieze locatie waren verloren gegaan. De populatie werd aangetroffen naast de overblijfselen van een woning in een elzenbroekbos. Een soort als Stijve wolfsmelk is daarentegen echt nieuw. Verondersteld wordt dat de zaden zijn meegekomen uit het buitenland. De planten werden gevonden in een ruigte bij een terrein waar regelmatig opleggers parkeren. Soorten als Frans walstro en Slipbladige kaardenbol werden op verschillende plekken aangetroffen en lijken duidelijk werk te maken van hun inburgering in de Nederlandse flora.

Een heel andere categorie betreft soorten van vennen en natte laagten die in het kielzog van diverse natuurontwikkelingsprojecten opduiken. Vooral in Noord- en Midden-Limbug zijn hiervan aansprekende voorbeelden te vinden. Herstelmaatregelen hebben hier tot indrukwekkende resultaten geleid. Wie daar ten volle van wil genieten moet wel even door de knieën, want soorten als Draadgentiaan, Dwergbloem, Teer guichelheil en Koprus zie je gemakkelijk over het hoofd. En dan kom je natuurlijk niet tot zo’n mooie lijst van bijzondere vondsten.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON

Bron: J. Cortenraad en T. Mulder, 2010. Uit de flora van Limburg, aflevering 47. Natuurhistorisch Maandblad, jaargang 99 nr 10.