Gelobde pruikzwam

Weer een nieuwe paddenstoel voor de provincie Flevoland

Nederlandse Mycologische Vereniging
27-JUL-2011 - In het Kuinderbos is de Gelobde pruikzwam gevonden. Daarmee kan weer een soort toegevoegd worden aan de lange en indrukwekkende lijst paddenstoelen die in de provincie Flevoland is gevonden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

In het Kuinderbos is de Gelobde pruikzwam gevonden. Daarmee kan weer een soort toegevoegd worden aan de lange en indrukwekkende lijst paddenstoelen die in de provincie Flevoland is gevonden.

De combinatie van een “nieuwe” bodem met uiteenlopende grondsoorten en soortenrijke, aangeplante bossen heeft vanaf het begin van de drooglegging van de polders van de provincie Flevoland bijzondere paddenstoelen opgeleverd.

Gelobde pruikzwam (foto: Menno Boomsluiter)

Evenals de Echte pruikzwam (Hericium erinaceus) en de in Nederland slechts een enkele keer gevonden Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) is de Gelobde pruikzwam (Creolophus cirrhatus) een witte tot geelbruine zachtvlezige houtzwam. In plaats van buisjes of plaatjes hebben deze paddenstoelen aan de onderzijde stekels waar de sporen op gevormd worden. Alle drie zijn het soorten die voornamelijk op grote bomen in oude bossen gevonden worden. Hoewel, de uitzondering bevestigt ook hier de regel. In 2009 werd de Gelobde pruikzwam in de Duursche Waarden aan de IJssel bij Olst gevonden op een wilg.

Door het niet verwijderen van afstervende bomen en dikke omgevallen stammen krijgen de pruikzwammen meer kans om zich te laten zien. Gelobde pruikzwam (foto: Menno Boomsluiter)De regen van de afgelopen weken en het daarmee snel teruglopende neerslagtekort in Flevoland, op de Utrechtse heuvelrug en op de Veluwe geven deze houtpaddenstoelen nu een kans.

Of deze vondst in het Kuinderbos bijzonder vroeg in het jaar is, is niet geheel duidelijk. De vondst van de Gelobde pruikzwam in de Duursche Waarden was op 23 juli. Ook de Echte pruikzwam kan vroeg verschijnen en heeft zich dit jaar alweer op verschillende plaatsen laten zien.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging