Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)www.ivnvechtplassen.org

Recordaantal blauwe kiekendieven

18-FEB-2010 - Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse Plassen fungeert momenteel als slaapplaats voor minimaal 33 blauwe kiekendieven. Dat deze bedreigde roofvogelsoort in zulke grote aantallen een gebied als slaapplaats gebruikt, is voor Nederland uniek.

Bericht uitgegeven op donderdag 18 februari 2010

Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse Plassen fungeert momenteel als slaapplaats voor minimaal 33 blauwe kiekendieven. Dat deze bedreigde roofvogelsoort in zulke grote aantallen een gebied als slaapplaats gebruikt, is voor Nederland uniek.

In Nieuwkoop (Zuid-Holland) wordt door Natuurmonumenten samen met andere partijen zoals het Ministerie van LNV en DLG al jarenlang hard gewerkt aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is de groene ruggengraat van de natuur in ons land. Kern van dit beleid is het creëren van grote natuurgebieden en het onderling verbinden daarvan.

Natura 2000 parel
“We vallen hier van de ene verbazing in de andere”, zo stelt boswachter Martijn van Schie. “Vorig jaar kwam het zeldzame kleinst waterhoen broeden. En gingen er ook voor het eerst in 30 jaar weer lepelaars broeden. Nu kunnen we daar alweer een mijlpaal aan toevoegen. Ik ben benieuwd wat de rest van het jaar ons gaat brengen. Het gebied is in ieder geval een echte Natura 2000 parel.” Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden met soorten en leefgebieden die op Europees niveau zeldzaam zijn.Grootste slaapplaats Nederland

Boswachter van Schie zag eind januari een groot aantal blauwe kiekendieven naar de Nieuwkoopse Plassen vliegen. In samenwerking met de Vogelwerkgroep Nieuwkoop en Noorden vond er vervolgens een uitgebreide telling plaats. In totaal zag men 33 blauwe kiekendieven het gebied invliegen. Volgens blauwe kiekendiefexpert en slaapplaats-onderzoeker Olaf Klaassen van SOVON Vogelonderzoek Nederland is dit de grootste slaapplaats van ons land. Er zijn enkele slaapplaatsen van meer dan 20 kiekendieven bekend, maar een aantal als in de Nieuwkoopse Plassen is uniek.

Aantal broedparen blauwe kiekendief hard achteruit
Het gaat niet zo goed met de blauwe kiekendief. Van de 120 broedparen in 1990 waren er vorig jaar nog maar 20 over. Elk jaar overwinteren hooguit 500 blauwe kiekendieven in ons land. Waarom de roofvogels de Nieuwkoopse Plassen als slaapplek hebben uitgezocht is nog niet duidelijk. Zeker is dat ze grote, robuuste gebieden selecteren, waar ze in een beschutte omgeving (in dit geval riet) voldoende rustige plekken vinden.

Slapen op de grond
De blauwe kiekendief broedt en slaapt op de grond. Hij voelt zich met name thuis in een open, waterrijke omgeving. Een factor die mogelijk meespeelt is het grote aantal muizen in het gebied, de favoriete prooi van de vogels. De elegante roofvogel zoekt vliegend vanaf een hoogte van een meter of vijf naar muizen.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied