Oosterse sterhyacint

Sterrenshow

FLORON
29-MRT-2010 - Nederland lijkt soms het spoor bijster. We zijn voortdurend op zoek. Op zoek naar nieuwe sterren. Wie de jacht op Hollandse sterren liever buiten uitvoert dan achter beeldbuis of flatscreen kan nu aan de slag. Sterhyacint en Geelsterren? Echte voorjaarssterren!

Bericht uitgegeven door FLORON op maandag 29 maart 2010

Nederland lijkt soms het spoor bijster. We zijn voortdurend op zoek. Op zoek naar nieuwe sterren. Wie de jacht op Hollandse sterren liever buiten uitvoert dan achter beeldbuis of flatscreen kan nu aan de slag. Sterhyacint en Geelsterren? Echte voorjaarssterren!

Het duurde lang dit jaar maar nu het voorjaar is aangebroken valt er in korte tijd ook veel te genieten. De voorjaarsflora met kleurrijke stinsenplanten vormt ieder jaar voor velen weer de uitbundige opening van het plantenseizoen. Opgeluisterd door de aanwezigheid van diverse sterren.

Foto: Wout van der SlikkeDe oosterse sterhyacint (Scilla siberica) geeft hierbij de aftrap. Dit plantje met knikkende blauwe boemen treffen we vooral aan de binnenduinrand aan, maar wordt ook als tuinplant toegepast. Dat was ook vroeger al het geval en zo vinden we verwilderde populaties op landgoederen en stinsen; ondermeer in Utrecht, Groningen en Friesland. Zoals veel stinsenplanten komt de soort van oorsprong uit berggebieden van Zuid-Europa en klein-Azië.

Spitse geelster Foto: Wout van der SlikkeToch ziet het de komende tijd eerder geel dan blauw van de sterren, want van geelsterren (Gagea spec.) hebben we er in ons land maar liefst vijf. Akkergeelster, Weidegeelster, Bosgeelster, Schedegeelster en Spitse geelster. Het zijn kleine lelieachtige soorten met spitse gele bloembladen. Algemeen zijn ze niet, dus het is wel even zoeken. Daar komt bij dat maar relatief weinig exemplaren in bloei komen, terwijl de sprietvomige bladen voor de leek niet makkelijk van gras te onderscheiden zijn.

Sommige geelsterren vinden we op de eerder genoemde stinsenplaatsen, maar zoals de namen al aangeven, zijn geelsterren eveneens in (loof)bossen en graslanden te vinden. Ook oude begraafplaatsen vormen een belangrijke vindplaats. Voor sterren op zoek naar eeuwige roem.

Tekst en foto’s: Wout van der Slikke, FLORON