Spitse geelster
Foto Wout van der Slikke

Speuren naar geelsterren

FLORON
8-APR-2009 - Wie geelsterren wil zien moet er vroeg bij zijn. Begin april is doorgaans de beste tijd voor deze sierlijke bolgewasjes. Nu aan het begin van het veldseizoen staan ze nog prachtig in bloei.

Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 8 april 2009

Wie geelsterren wil zien moet er vroeg bij zijn. Begin april is doorgaans de beste tijd voor deze sierlijke bolgewasjes. Nu aan het begin van het veldseizoen staan ze nog prachtig in bloei.

 
Geelsterren zijn kleine geelbloeiende bolgewassen die vroeg in het voorjaar bloeien. We vinden ze vooral op de zandgronden: aan de binnenduinrand, in het IJsseldal, aan de oostkant van Twente, in Drenthe en Groningen. Recent zijn ook in Zuid-Limburg weer diverse nieuwe vindplaatsen ontdekt. We kennen in Nederland vijf soorten: weidegeelster, schedegeelster, akkergeelster, bosgeelster en spitse geelster. De laatste werd pas vijf jaar geleden voor het eerst in ons land ontdekt, aan de binnenduinrand nabij Haarlem.

De ontdekking kwam een jaar na vernieuwde aandacht voor geelsterren dankzij een uitgave van de provincie Gelderland. Daar hadden veldonderzoekers hun aandacht tijdelijk verlegd naar toegankelijke gebieden met voorjaarsflora, nadat agrarisch gebied en natuurterreinen waren afgesloten vanwege de mond- en klauwzeerepidemie (MKZ-crisis). Ook geelsterren die juist veel afwijkende standplaatsen hebben, zoals buitenplaatsen, begraafplaatsen en oude tuinen, kwamen zo in beeld.

Het rapport over geelsterren spoorde ook andere plantenkenners aan geschikte plekken hierop te onderzoeken. Geen eenvoudige klus, want als de planten zijn uitgebloeid zijn ze nog maar moeilijk te vinden. De grasachtige bladen alleen vallen bepaald niet op en de soorten zijn al vrij snel na de bloei niet meer te vinden. Naast de recent ontdekte plekken in Zuid-Limburg zijn ook in Drenthe na gericht zoeken nieuwe vindplaatsen ontdekt. Wie weet wat 2009 oplevert.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON