Wespendief, http://www.ecnc.org/publications/freenatureimages

Wespendieven trekken nu door

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-SEP-2011 - De laatste dagen lijkt het startschot gegeven voor de exodus van roofvogels. Als een van de eerste vertrekkenden zijn de wespendieven aan de beurt. Vanaf de trektelpost op Falsterbo, Zuid-Zweden, zijn ze onderweg naar het zuiden en zullen ze ook over ons land vliegen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 6 september 2011

De laatste dagen lijkt het startschot gegeven voor de exodus van roofvogels. Als een van de eerste vertrekkenden zijn de wespendieven aan de beurt. Vanaf de trektelpost op Falsterbo, Zuid-Zweden, zijn ze onderweg naar het zuiden en zullen ze ook over ons land vliegen.

Wie nu naar boven tuurt en blijft turen, maakt een goede kans om een of meer wespendieven waar te nemen. Deze wespeneters vertrekken als een van de eerste roofvogels naar het zuiden. Het meeste van hun voedsel is niet meer voorhanden, dus ze hebben hier ook niet veel te zoeken.

Wespendief (foto: Saxifraga-Martin Mollet)

Vanaf de beroemde trektelpost Falsterbo in Zuid-Zweden zijn de laatste dagen hoge aantallen wespendieven gemeld. Deze trekken voor een groot deel ook via Nederland, dus we kunnen er veel verwachten. Op www.trektellen.nl kunt u precies zien waar ze in ons land gemeld zijn. 

De wespendief lijkt erg op de buizerd (en wordt daar ook vaak mee verward), maar een wespendief heeft langere vleugels, een duidelijke dwarsstreping op de ondervleugels, houdt zijn vleugels horizontaler dan buizerds en hun kop is wat langer en smaller. Allemaal subtiele verschillen, maar met enige oefening zijn ze wel van elkaar te onderscheiden. 

Op de website van de Zweedse trektelpost Falsterbo kunt u de doortrekkende aantallen wespendieven, maar ook andere vogels, zien. Een paar dagen later zijn die dan met een beetje mazzel in ons land te verwachten.

Recentelijk werden op de trektelpost Batumi in Georgië op een dag maar liefst 70.000 trekkende wespendieven waargenomen en een dag later nog eens 16.000. Dat moet een roofvogelgeweld zijn geweest.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Saxifraga-Martin Mollet