Gele aardappelbovist met Kostgangerboleet

Kostgangerboleet lift mee met succes van Gele aardappelbovist

Nederlandse Mycologische Vereniging
28-OKT-2011 - Een goed jaar voor de Gele aardappelbovist levert ook een goed jaar op voor de Kostgangerboleet, zo blijkt uit tellingen binnen het Paddenstoelenmeetnet van de afgelopen twaalf jaar.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Een goed jaar voor de Gele aardappelbovist levert ook een goed jaar op voor de Kostgangerboleet, zo blijkt uit tellingen binnen het Paddenstoelenmeetnet van de afgelopen twaalf jaar.

Als er dit jaar winnaars onder de paddenstoelen zijn aan te wijzen zal de Gele aardappelbovist daar zeker bij horen. Op dit moment zijn ze op de zandgronden in grote hoeveelheden te vinden. De Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) is een algemene paddenstoel in Nederland maar de aantallen die elke herfst geteld worden verschillen sterk van jaar tot jaar. Dit is één van de uitkomsten van de tellingen in de vele meetpunten die in het kader van het Paddenstoelenmeetnet zijn aangelegd.

Gele aardappelbovist met Kostgangerboleet (foto: Menno Boomsluiter)

Op de Gele aardappelbovist lift soms een klein boleetje mee. Het is de Kostgangerboleet (Boletus parasiticus). Als je er één vindt, is de kans groot dat je er in de buurt nog meer vindt omdat de kostgangerboleet parasiteert op het mycelium en de vruchtlichamen van de Gele aardappelbovist. Uit onderstaande grafiek waar met behulp van de voorlopige indexcijfers over de afgelopen 12 jaar de aanwezigheid van beide soorten is afgebeeld blijkt dat een goed jaar voor de Gele aardappelbovist ook een goed jaar voor de Kostgangerboleet betekent.

Goed jaar voor Gele aardappelbovist betekent goed jaar voor Kostgangerboleet (bron: CBS)

Het Paddenstoelenmeetnet wordt georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van EL&I (voorheen LNV), directie Natuur en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring. Binnen het Paddenstoelenmeetnet worden de vruchtlichamen van 110 soorten paddenstoelen geteld in meetpunten die zijn aangelegd in bossen en langs bermen op zandgrond. De uitkomsten vertellen ons veel over de voor en/of achteruitgang van de soorten die meedoen en over de kwaliteit van de bossen en bermen waar ze in thuishoren. Zowel de Gele aardappelbovist als de Kostgangerboleet zijn telsoorten binnen het meetnet.

Vrijwilligers met enige kennis van paddenstoelen kunnen zich aanmelden en in overleg met de coördinator een meetpunt starten en meetellen. Meer informatie is te vinden op de webpagina van het Paddenstoelenmeetnet.

Tekst en foto: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Gegevens grafiek: Centraal Bureau voor de Statistiek