Kesslers grondel

Exotische grondel zet opmars voort

Stichting RAVON
14-SEP-2011 - In september 2011 werden in het Valleikanaal bij Wageningen twee volwassen Kesslers grondels aangetroffen. Deze vangst is opmerkelijk omdat dit de eerste keer is dat deze exotische grondelsoort in een poldergebied is aangetroffen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

In september 2011 werden in het Valleikanaal bij Wageningen twee volwassen Kesslers grondels aangetroffen. Deze vangst is opmerkelijk omdat dit de eerste keer is dat deze exotische grondelsoort in een poldergebied is aangetroffen.

Kesslers grondel (foto: Arthur de Bruin)De Kesslers grondels (Neogobius kessleri) werden aangetroffen tijdens een inventarisatie in het kader van het NEM meetnet beek- en poldervissen dat door RAVON met behulp van vrijwillige waarnemers wordt uitgevoerd.

De Kesslers grondel komt oorspronkelijk uit de regio rondom de Zwarte Zee waaronder het Donau stroomgebied. Door de aanleg van het Main-Donaukanaal hebben deze en andere exotische grondelsoorten het Rijnsysteem gekoloniseerd. De Kesslers grondel werd in 2007 voor het eerst in het Nederlandse deel van de Rijn aangetroffen. Sindsdien is de soort sterk toegenomen in het voor Nederland onnatuurlijke habitat van stortstenen oevers langs de Rijntakken. De snelle uitbreiding in combinatie met de eigenschap dat de Kesslers grondel andere vissen op zijn menu heeft staan maakt deze soort tot een potentiële bedreiging voor de inheemse visfauna.

Het is waarschijnlijk dat de Kesslers grondel door de inlaat van water vanuit de Nederrijn in het Valleikanaal terecht gekomen is. Tijdens het droge voorjaar van 2011 werden grote hoeveelheden Rijnwater ingelaten.

De twee Kesslers grondels werden dicht bij elkaar in een met planten begroeide oever aangetroffen. Dit duidt erop dat deze soort zich in voor Nederland natuurlijke habitats kan handhaven. Naast de grote rivieren wordt verwacht dat de soort zich ook in polder- en beeksystemen sterk kan uitbreiden. Doordat het veertig kilometer lange Valleikanaal de hoofdafvoer van de Gelderse Vallei vormt en in verbinding staat met veel sloten en beken kan de Kesslers grondel zich over een groot gebied gaan verspreiden. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit een bedreiging vormt voor beschermde inheemse soorten als bittervoorn, kleine modderkruiper en grote modderkruiper welke hier voorkomen.

Tekst: Jan Kranenbarg, Stichting RAVON
Foto: Arthur de Bruin, Stichting RAVON