bruin zandoogje klein

Juni-vlinderdip dieper dan normaal

De Vlinderstichting
24-JUN-2009 - Afgelopen weken vlogen er wat minder vlinders dan in de weken ervoor. Ieder jaar vindt ongeveer in juni de zogenaamde vlinderdip plaats. In deze periode zijn de meeste voorjaarsvlinders verdwenen en is het nog te vroeg voor de meeste zomervlinders. Dit jaar was de zogenaamde junidip dieper dan normaal. Door de grote invasie distelvlinders viel hij echter toch niet zo op.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 24 juni 2009

 

Afgelopen weken vlogen er wat minder vlinders dan in de weken ervoor. Ieder jaar vindt ongeveer in juni de zogenaamde vlinderdip plaats. In deze periode zijn de meeste voorjaarsvlinders verdwenen en is het nog te vroeg voor de meeste zomervlinders. Dit jaar was de zogenaamde junidip dieper dan normaal. Door de grote invasie distelvlinders viel hij echter toch niet zo op.

 

 
  Bruin zandoogje
Het vlinderseizoen bestaat eigenlijk uit twee perioden: het voorjaar met zijn oranjetipjes en eerste generaties, en de zomer met zijn bruin zandoogjes en tweede generaties. Daartussen zit eventjes niet zoveel. Dat wil zeggen: daar vliegen wel vlinders, maar die zijn of heel zeldzaam (zoals veenbesvlinders) of al verdwenen uit ons land (rode vuurvlinder, groot geaderd witje, moerasparelmoervlinder). Omdat deze dip in het aantal vlinders meestal in juni valt, noemen we hem ook wel de junidip.

In de onderstaande grafiek zoomen we even in op het jaar 2009 tot nu toe. De rode lijn geeft het gemiddeld aantal vlinders per route per week in het Landelijk Meetnet Vlinders tussen 1990 en 2008. De paarse en groene lijnen geven het gemiddeld aantal vlinders per route in 2009, met en zonder distelvlinder.

Het zal u niet ontgaan zijn dat we dit jaar een enorme invasie van de distelvlinder hebben gehad. We zien ook dat de voorjaarsvlinders er vroeg bij waren dit jaar. Door de warme april viel de piek al begin mei, een week of twee eerder dan normaal. Daarna namen de aantallen af. De paarse lijn toont dat de junidip dit jaar dieper was dan gemiddeld. Inmiddels lopen de aantallen weer op. Toch viel de junidip niet zo op. Dat kwam natuurlijk door de distelvlinder. De influx in week 8 en 9 (eind mei en begin juni) is duidelijk te zien.

We zijn dus weer op weg naar boven. Geniet van de zomervlinders en vergeet niet ze door te geven op landkaartje, telmee.nl of waarneming.nl.

Tekst: Chris van Swaay, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).