muurhagedis kop

Reptielen houden het voor gezien

Stichting RAVON
2-NOV-2011 - Ondanks de relatief hoge temperaturen en het aangename zonnetje laten de reptielen zich de laatste weken nauwelijks meer zien. Bij dergelijke temperaturen in het voorjaar wemelt het vaak al van de reptielen, maar in het najaar is de aandrang om nog actief te worden beduidend lager.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Ondanks de relatief hoge temperaturen en het aangename zonnetje laten de reptielen zich de laatste weken nauwelijks meer zien. Bij dergelijke temperaturen in het voorjaar wemelt het vaak al van de reptielen, maar in het najaar is de aandrang om nog actief te worden beduidend lager.

Kop muurhagedis (foto: Raymond Creemers)

De meeste dieren gaan weldoorvoed de winterslaap in. In de tweede helft van oktober kwamen er nog maar zeer sporadisch waarnemingen binnen van zonnende reptielen, en dan nog vooral van jonge, in dit jaar geboren hagedissen en slangen. Soorten die nu nog waargenomen kunnen worden zijn vooral de adder en de muurhagedis. Ze  liggen vaak met hun kopjes uit het overwinteringshol waar ze gaan voor het opvangen van de laatste zonnestralen. Voedsel is in oktober nauwelijks meer aanwezig. De nu nog actieve reptielen gaan de winterslaap in met een vrijwel lege maag. Enerzijds omdat het voedsel er niet meer is en anderzijds omdat ze het voedsel tijdens de winterslaap niet goed kunnen verteren. Ze kruipen diep weg op vorstvrije plaatsen en blijven daar in winterslaap tot eind februari of begin maart. Tijdens de winterslaap verliezen de reptielen nauwelijks gewicht: als koudbloedige dieren zijn ze prima in staat hun interne motor op een zeer laag pitje te zetten. In hun staart bevinden zich opgeslagen vetreserves die ruim voldoende zijn om het vier, vijf of zes maanden vol te houden. Daarbij verliezen reptielen slechts enkele procenten van hun lichaamsgewicht.

Tekst en foto: Raymond Creemers, RAVON