Bunzing (Foto Rollin Verlinde)

Bunzing gezien? Geef het door!

Zoogdiervereniging
12-APR-2008 - Het lijkt niet goed te gaan met de bunzing. Op basis van waarnemingen van de Zoogdiervereniging VZZ is de verspreiding sinds 1950 met bijna 30% afgenomen. Ook de tellingen in het kader van het landelijke Meetnet Dagactieve Zoogdieren laten een afname zien. Het aantal waarnemingen is in het algemeen te laag om echt harde uitspraken over de achteruitgang te doen. De trend is voor de Zoogdiervereniging VZZ wel aanleiding om meer aandacht voor de bunzing te vragen.

Bericht uitgegeven op zaterdag 12 april 2008 door de Zoogdiervereniging VZZ

Het lijkt niet goed te gaan met de bunzing. Op basis van waarnemingen van de Zoogdiervereniging VZZ is de verspreiding sinds 1950 met bijna 30% afgenomen. Ook de tellingen in het kader van het landelijke Meetnet Dagactieve Zoogdieren laten een afname zien. Het aantal waarnemingen is in het algemeen te laag om echt harde uitspraken over de achteruitgang te doen. De trend is voor de Zoogdiervereniging VZZ wel aanleiding om meer aandacht voor de bunzing te vragen.

 

Dit weekend (12 april) wordt de aftrap gegeven voor de campagne ‘Bunzing, Soort van het Jaar 2008’. Iedereen wordt opgeroepen waarnemingen van bunzingen, dood of levend, door te geven via www.telmee.nl.

 

Waarnemingen van hermelijn en wezel zijn ook welkom. Met deze dieren gaat het namelijk ook niet goed. De soorten zijn alledrie kenmerkend voor het kleinschalige landschap. De achteruitgang van deze drie marterachtigen is waarschijnlijk een signaal dat er iets niet goed gaat met dit landschapstype. Door schaalvergroting zijn heggen, boomwallen, overhoekjes en dergelijke sinds 1950 sterk afgenomen. Ook wegen eisen een hoge tol: helaas betreffen veel waarnemingen van bunzingen verkeersslachtoffers.

 

Het jaar van de bunzing wil de Zoogdiervereniging VZZ gebruiken om beter inzicht te krijgen in de achteruitgang van de bunzing en de factoren die daarbij een rol spelen. We willen zeker weten dat de achteruitgang echt is en niet gebaseerd op het feit dat mensen de dieren wel zien, maar dit niet doorgeven. Daarnaast wordt via enquêtes en interviews uitgezocht welke biotoopvoorkeuren bunzingen hebben. Die kennis is nodig om adviezen te geven over beheersmaatregelen ten gunste van de bunzing.

 

We hebben dus veel waarnemingen nodig. Help ons daarbij en geef elke waarneming van een bunzing, wezel of hermelijn aan ons door via www.telmee.nl.

 

Tekst: Dennis Wansink, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Rollin Verlinde / Vilda