Harlekijn
Foto: C.A.J. Kreutz

Wachten op de Harlekijn

FLORON
24-APR-2008 - Harlekijn is de vroegst bloeiende orchidee in ons land. Het wachten is op de eerste melding voor 2008.

Bericht uitgegeven door FLORON op donderdag 24 april 2008

Harlekijn is de vroegst bloeiende orchidee in ons land. Het wachten is op de eerste melding voor 2008.

De kans dat je zomaar een Harlekijn tegenkomt is niet groot. In Nederland niet tenminste. De soort is hier een zeldzame verschijning geworden. Halverwege de vorige eeuw kwam de Harlekijn nog op vele plaatsen voor in wei- en hooilanden, vochtige heiden en duingraslanden. Net als veel andere soorten is Harlekijn op veel plaatsen verdwenen door intensiever landgebruik, ontginning, ontwatering en zware bemesting. Maar bij de Harlekijn is de achteruitgang dramatisch. We treffen de soort nu nog vrijwel uitsluitend aan op enkele waddeneilanden en in het Deltagebied. Vooral op Texel zijn er nog voedselarme graslanden waar deze fraai bloeiende orchidee massaal voorkomt. De bloemkeur is meestal donkerpaars, maar kan ook lichter tot zelfs wit zijn . Opvallend is de naar boven paarsrood aangelopen stengel.

Op de website van de Natuurkalender (www.natuurkalender.nl) wordt jaarlijks de eerste bloei van veel plantensoorten doorgegeven. Voor 2008 is er van Harlekijn nog geen melding binnengekomen. Gezien de bloeitijd van eind april tot half juni is te dat een dezer dagen wel te verwachten. Voor de meeste andere orchideeënsoorten moeten we nog even geduld hebben. Hun rozetbladen zijn vaak al te zien, maar de meeste soorten bloeien pas vanaf mei of juni.

Tekst: Wout van der Slikke
Foto: C.A.J. Kreutz