logo Natuurprijs

Boommarters met zender genomineerd

Zoogdiervereniging
22-MEI-2008 - Het plan om boommarters met zenders uit te rusten, is samen met diverse andere projecten genomineerd voor de Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs van 50.000 euro. U kunt stemmen!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op donderdag 22 mei 2008

Het plan om boommarters met zenders uit te rusten, is samen met diverse andere projecten genomineerd voor de Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs van 50.000 euro. U kunt stemmen!

De boommarter wordt in Nederland sterk bedreigd door versnippering van het leefgebied. Het is van groot belang dat de resterende boommarters veilig van het ene leefgebied naar het andere kunnen trekken, omdat hun individuele leefgebieden te klein zijn voor een duurzame overleving.

Om beleidsmakers zo goed mogelijk te kunnen adviseren over hoe versnipperde leefgebieden zo effectief mogelijk verbonden kunnen worden, is het van belang te weten hoe boommarters zich verplaatsen. Hiervoor wil de Werkgroep Boommarter Nederland enkele boommarters met een zender uitrusten om hun terreingebruik te kunnen volgen en knelpunten en sturende elementen in het landschap, waarlangs boommarters zich graag verplaatsen, te identificeren.

Met de kennis die het project oplevert, kunnen overheden beter worden geadviseerd over hoe publieke gelden effectief kunnen worden ingezet voor (miljoenen kostende) ecopassages en faunavoorzieningen ten bate van de boommarter.

Overigens profiteren hier niet alleen boommarters, maar hele ecosystemen. Als het project Bescherming Nederlandse Boommarter ertoe kan bijdragen de positie van de boommarter te versterken, heeft de kwaliteit van het bos ook een impuls gekregen. Zoals de otter een indicator is van waterkwaliteit, zo is de boommarter dat voor de boskwaliteit.

U kunt meestemmen op dit plan door een e-mail te sturen naar natuurprijs@ad.nl met de vermelding ‘ik steun het project Bescherming Nederlandse Boommarter’. Zie voor de overige genomineerden: www.ad.nl/natuurprijs.

Tekst: Ben van den Horn, werkgroep boommarter
Illustratie: Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs