Kesslers grondel

Nieuwe vis in Rijn: de Kesslers grondel

Stichting RAVON
11-JUN-2008 - Aan een groeiende lijst exotische vissoorten die in Nederland wordt aangetroffen, kan sinds vorig jaar de Kesslers grondel toegevoegd worden. Tussen maart en mei zijn in 2008 door RAVON vier exemplaren van deze vissoort gevangen tijdens monitoringsonderzoek. Dat lijkt niet veel, maar het is een verdubbeling van het totale aantal vondsten uit 2007. Voor de tweede helft van 2008 worden nog meer vondsten verwacht.

Bericht uitgegeven door RAVON op woensdag 11 juni 2008

Aan een groeiende lijst exotische vissoorten die in Nederland wordt aangetroffen, kan sinds vorig jaar de Kesslers grondel  toegevoegd worden. Tussen maart en mei zijn in 2008 door RAVON vier exemplaren van deze vissoort gevangen tijdens monitoringsonderzoek. Dat lijkt niet veel, maar het is een verdubbeling van het totale aantal vondsten uit 2007. Voor de tweede helft van 2008 worden nog meer vondsten verwacht.

Zoals veel van deze nieuwkomers is de Kesslers grondel (Neogobius kessleri)afkomstig uit het stroomgebied van de Donau. De kolonisatie is vermoedelijk mogelijk gemaakt door het kanaal dat sinds 1992 de Rijn en de Donau met elkaar verbindt. Invasieve soorten veroorzaken vaak een verstoring van het natuurlijk evenwicht. Omdat van de Kesslers grondel tot op heden slechts enkele exemplaren zijn gevangen in de Waal, is een echte impact echter nog niet merkbaar. De Kesslers grondel is een rover, met onder meer visbroed op het menu. Er zijn dus wel gevolgen voor inheemse (vis)soorten te verwachten. Monitoringsonderzoek in de rivieren zal dit komende jaren uitwijzen.

Voor meer informatie: www.ravon.nl

Tekst: Frank Spikmans
Foto: Jelger Herder, Digital Nature