logo jaar van de bunzing

Waar is de bunzing gezien?

Zoogdiervereniging
12-JUN-2008 - De bunzing, zoogdier van het jaar 2008, is al meer dan honderd keer gemeld op Telmee.nl. Kijk op de kaart waar bunzingen gezien zijn.

Bericht uitgegeven op 12 juni 2008 door de Zoogdiervereniging VZZ

De bunzing, zoogdier van het jaar 2008, is al meer dan honderd keer gemeld op Telmee.nl. Kijk op de kaart waar bunzingen gezien zijn.

Eerder konden we al melden dat er 55 waarnemingen van bunzingen waren doorgegeven via de website www.telmee.nl. Nu zijn dat er ondertussen al 127.

We hebben de waarnemingen in kaart gebracht (letterlijk). Hieronder ziet u waar ze zijn gesignaleerd en dus ook welke gebieden nog wit zijn. Veel waarnemingen zijn verkeersslachtoffers langs wegen.

Waarnemingen van de bunzing, levend of gevonden als verkeersslachtoffer kunt u doorgeven op www.telmee.nl. In het geval van verkeersslachtoffers graag ook het type weg (snelweg, provinciale weg of lokale weg) en wegnummer doorgeven.


Verspreiding bunzing in 2008, Zoogdiervereniging VZZ

Tekst: Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging VZZ
Logo: Eelke Dekker