Jonge boommarter (Foto Bram Achterberg)

Stagiaires beloond met boommarter

Zoogdiervereniging
30-JUN-2008 - Veertien weken lang hebben twee stagiaires met cameravallen gezocht naar boommarters en met succes! Met behulp van deze nieuwe techniek wisten zij tot viermaal toe een boommarter te “vangen”.

Bericht uitgegeven op maandag 30 juni 2008 door Zoogdiervereniging VZZ

Veertien weken lang hebben twee stagiaires met cameravallen gezocht naar boommarters en met succes! Met behulp van deze nieuwe techniek wisten zij tot viermaal toe een boommarter te “vangen”. Eerst in een testgebied op de Veluwezoom waar veel boommarters leven (zie Vis vangt boommarter). Daarna in een gebied bij Ommen en Hardenberg waar het voorkomen van boommarters onzeker was. jonge boommarter © Bram Achterberg)

Dat laatste is nu verleden tijd. Anja Oude Tijdhof en Madieke Gehem hebben het voorkomen van boommarters in de bossen van het Overijsselse Vechtdal aangetoond en daarmee tevens bewezen dat deze techniek ook in gebieden met een lage dichtheid goede resultaten oplevert.

Het doorzettingsvermogen en het geduld van de stagiaires is tijdens hun stageperiode bij de Zoogdiervereniging VZZ flink op de proef gesteld. Bijna dachten de dames dat het zou blijven bij diverse zangvogels, reeën, eekhoorns, hazen en een egel. Zelfs de steenmarter liet zich tijdens het onderzoek niet lokken. Alleen een andere vertegenwoordiger van de marterfamilie, de das, liet zich fotograferen. Een dag voor de laatste controle hadden ze de hoop al bijna opgegeven, maar toen ze de cameravallen op 13  juni controleerden werd hun geduld dan toch eindelijk beloond. In de nacht van 1 op 2 juni heeft de boommarter van Landgoed Junne zich laten fotograferen.

Een cameraval bestaat uit een fotocamera met op enkele meters voor de lens twee paaltjes met lokstoffen. Als lokstoffen is gekozen voor visolie, marterlokstof, honing en valeriaanolie. Zodra een dier naar de paaltjes toeloopt wordt de camera geactiveerd. De camera neemt vervolgens 3 foto’s met tussenposes van 13 seconden. De cameravallen stonden verspreid over een aantal terreinen van Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en landgoed Junne.

Tekst: Madieke Gehem, Zoogdiervereniging VZZ
Foto jonge boommarter: Bram Achterberg

Fotocollage: Met de klok mee, beginnend linksboven: boommarter, das, ree, eekhoorn, vlaamse gaai, haas, egel, vos (© Zoogdiervereniging VZZ).