uitsnede eekhoorn ROLLIN VERLINDE

Wie of wat is de gewone schaduwstaart?

Zoogdiervereniging
13-NOV-2008 - Wie kent hem niet, de gewone schaduwstaart, zoals de vertaling van zijn Latijnse naam -Sciurus vulgaris- luidt?

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op 13 november

 

Wie kent hem niet, de gewone schaduwstaart, zoals de vertaling van zijn Latijnse naam -Sciurus vulgaris- luidt?

 

Er zullen in Nederland weinig mensen zijn die nog nooit een rode of gewone eekhoorn hebben gezien: ze komen in alle provincies van Nederland voor, zijn overdag actief en houden geen winterslaap. Deze behendige klimmers hebben een hoge aaibaarheidsfactor en behoren tot de bekendste inheemse wilde zoogdieren van ons land.

 

 

Landelijk gezien gaat het redelijk goed met de eekhoorn. Tellingen van Zoogdiervereniging VZZ in de periode 1996-2007 geven aan dat de landelijke populatie stabiel is. Al zijn er wel gebieden waar het minder goed gaat. Zo is de eekhoorn volgens dezelfde tellingen in Noord-Brabant achteruitgegaan. Daarnaast komen uit delen van Noord-Holland en Friesland anekdotische berichten dat de eekhoorn afneemt. Waardoor deze plaatselijke afname wordt veroorzaakt is niet bekend.

 

In de jaren 60 van de vorige eeuw stortte de eekhoornpopulatie in door een parapokkenvirus dat verwant is aan het myxomatose virus dat heeft huisgehouden bij het konijn. De eekhoornstand heeft zich na de grote virusuitbraak slechts gedeeltelijk kunnen herstellen. Mogelijk dat er in de gebieden waar momenteel de populatie is afgenomen af en toe het virus weer opduikt. Hier zijn echter geen bewijzen voor. Mogelijk speelt versnippering van het landschap en daardoor isolatie en een grotere kwetsbaarheid van kleine populaties ook een rol.

 

Binnenkort meer op deze site over de rode eekhoorn. Dan geven we antwoord op de vraag wanneer u de grootste trefkans heeft, in de zomer of in de winter en gaan we in op exotitische bedreigingen van de rode eekhoorn.

 

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging VZZ,
Foto: Rollin Verlinde, www.vildaphoto.net