logo bunzing

Jaar van de bunzing levert honderden meldingen op

Zoogdiervereniging
9-SEP-2008 - Het Jaar van de Bunzing heeft al meer dan 520 waarnemingen opgeleverd. Maar meer waarnemingen zijn welkom!

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op dinsdag 9 september 2008

Het Jaar van de Bunzing heeft al meer dan 520 waarnemingen opgeleverd. Maar meer waarnemingen zijn welkom!

Het jaar van de bunzing is al weer bijna negen maanden onderweg. Vooral wat betreft het verzamelen van waarnemingen loopt het naar wens: via www.telmee.nl en www.waarneming.nl kwamen tot nu toe 520 waarnemingen van bunzingen binnen. Daarbij valt vooral een flinke piek in het aantal gevonden verkeersslachtoffers in april op.

Naast het verzamelen van losse waarnemingen wordt achterhaald hoe het met de bunzing staat door het enquêteren van “veld-professionals”: muskusrattenvangers en beheerders van natuurterreinen. De enquêtes stromen binnen en worden de komende tijd verwerkt. Wat nu al opvalt is dat veel respondenten de indruk hebben dat de bunzing achteruit is gegaan en dat het merendeel van hen vindt dat de bunzing en andere kleine marterachtigen een nuttige rol in de natuur vervullen.

Waarnemingen van de bunzing, levend of gevonden als verkeersslachtoffer, kunt u doorgeven op www.telmee.nl. In het geval van verkeersslachtoffers graag ook het type weg (snelweg, provinciale weg of lokale weg) en wegnummer doorgeven in het opmerkingenveld.

Kijk voor een beschrijving van de bunzing en de verschillen met andere marterachtigen op de website van VZZ

Tekst: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging VZZ
Logo: Eelke Dekker, www.eelkedekker.nl