logo zoogdieratlas uitsnede

Breng de zoogdieren van Overijssel in kaart!

Zoogdiervereniging
17-NOV-2008 - Groots project van start om zoogdieren in kaart te brengen te beginnen met Overijssel. Doe ook mee!

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op maandag 17 november 2008

 

Groots project van start om zoogdieren in kaart te brengen te beginnen met Overijssel. Doe ook mee!

 

Afgelopen zaterdag 15 november, tijdens de algemene ledenvergadering van de Zoogdiervereniging VZZ, gaf gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel, het startsein voor het project Levende Zoogdieratlas. De Zoogdiervereniging wil de komende tijd alle Nederlandse zoogdieren, van vleermuis tot otter, in kaart brengen en op internet zetten. Overijssel bijt het spits af.

 

 

Door van alle Nederlandse zoogdieren in kaart te brengen waar ze gezien zijn, hoopt de Zoogdiervereniging een goed beeld te krijgen van de verspreiding. Dan wordt ook duidelijk of bepaalde soorten hun gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien krimpen. Zo zijn er de laatste tijd steeds meer geluiden dat de herintroductie van otters en bevers succesvol verloopt. Er is zelfs al een otter gevonden ver buiten het uitzetgebied (de Weerribben/Wieden/Rottige Meenthe) helemaal in het Gelderse Doesburg. Ook naar de verspreiding van andere kwetsbare soorten als boommarters en vleermuizen wordt met veel interesse gekeken. Maar de Zoogdiervereniging is ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als konijn, haas, vos en egel. Hoe gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het land en van de provincie?

 

Iedereen die mee wil helpen, kan straks op de site

www.zoogdieratlas.nl kijken waar een dier al waargenomen is en waar dus de ‘witte vlekken’ zitten. De bezoeker kan daarna zijn eigen waarnemingen uit het veld doorgeven. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren in Overijssel. De site bevat ook achtergrondinformatie over de zoogdieren. Want hoe onderscheidt u bunzing, boommarter, hermelijn en wezel? En welke vleermuissoorten zijn er allemaal? Of wat als u een exotische soort als een wasbeer of grijze eekhoorn tegenkomt?

 

Gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel opent zaterdagochtend in het Ecodrome de website: www.zoogdieratlas.nl. Hij is blij met het initiatief: “Als partner in het project kunnen wij direct gebruik maken van de informatie die de komende jaren verzameld wordt. De Atlas biedt een basis voor ons beleid, bijvoorbeeld voor Natura 2000 en de bescherming van soorten. Maar hij is ook van belang voor gemeenten en waterschappen en voor het beheer van natuurgebieden door landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties.” Hij is er trots op dat de Atlas in de zoogdierrijke provincie Overijssel van start gaat.

 

Partners van de Zoogdiervereniging in het Overijsselse project zijn: provincie Overijssel, NMO (Natuur en Milieu Overijssel), Landschap Overijssel en Zoogdierwerkgroep Overijssel.

 

Tekst: Zoogdiervereniging VZZ

Foto: www.zoogdieratlas.nl