Gele kornoelje
Foto: Wout van der Slikke

Gele kornoelje laat in bloei

FLORON
3-MRT-2009 - We hoorden het in vroege vogels en lazen het in eerdere natuurberichten: de natuur is laat dit jaar. Zeker in vergelijking met het vroeg voorjaar van 2008. Vandaar dat we nu begin maart nog volop kunnen genieten van de beginnende bloei van Gele kornoelje.

Bericht uitgegeven door FLORON op dinsdag 3 maart 2009.

 

We hoorden het in vroege vogels en lazen het in eerdere natuurberichten: de natuur is laat dit jaar. Zeker in vergelijking met het vroeg voorjaar van 2008. Vandaar dat we nu begin maart nog volop kunnen genieten van de beginnende bloei van Gele kornoelje.

 

Gele kornoelje is een flinke struik of kleine boom met groene takken. Aan die kleur van de takken is zij goed te onderscheiden van Rode kornoelje, de struik die in de winter opvalt door de rode twijgen. Gele kornoelje is een van de vroegst bloeiende houtgewassen in onze streken. Opvallend zijn de felgele bloemen, die in korte bolronde schermen dicht op de takken staan en verschijnen voordat de bladeren er zijn. Elke bloem is opgebouwd uit zeer korte vliezige kelkbladen en 4 heldergele kroonbladen met daartussen 4 meeldraden en in het midden van de bloem de stamper. De bloemschermen als geheel zijn weer omgeven door 4 geelgroene schutbladen die blijven zitten tot de vruchten rijp zijn.

 

Grens van natuurlijke verspreidingsgebied
We vinden Gele kornoelje in ons land vooral in tuinen en parken. Zij is daar aangeplant en soms verwilderd. Alleen in Zuid-limburg komt de soort op een enkele plek van nature voor op krijthellingen. Deze zuidelijke vindplaatsen bevinden zich aan de rand van het natuurlijke verspreidingsgebied van deze soort dat het zwaartepunt in Zuidoost-Europa heeft. De wilde populaties bloeien enkele weken later dan de cultuurvarianten, die waarschijnlijk juist mede op vroege bloei zijn geselecteerd.

 

Gele kornoelje is als een van de eerste nectar- en stuifmeelleveranciers in het jaar in trek bij vroeg vliegende insekten. Als die de bloemen voldoende bezoeken verschijnen in het najaar aan de Gele kornoelje kleine donkerrode vruchten.

 

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON