Tjiftjaf

Tjif-tjaf, tjif-tjaf: de eerste is binnen!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-MRT-2009 - Zo rond half maart worden de eerste zomerse tjiffen verwacht. Na een aantal dagen beginnen ze voorzichtig met zingen. Het gezang gaat door tot het hoog zomer is. De hele dag hoor je: tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf. De allereerste is inmiddels gehoord, maar het overgrote deel moet nog komen. Zij zitten nu ergens in Spanje of Frankrijk en zijn op weg hier naar toe.

Bericht uitgegeven door SOVON op donderdag 12 maart 2009

Zo rond half maart worden de eerste zomerse tjiffen verwacht. Na een aantal dagen beginnen ze voorzichtig met zingen. Het gezang gaat door tot het hoog zomer is. De hele dag hoor je: tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf.  De allereerste is inmiddels gehoord, maar het overgrote deel moet nog komen. Zij zitten nu ergens in Spanje of Frankrijk en zijn op weg hier naar toe.

Een heel klein deel van de tjiftjaffen probeert ook in ons land te overwinteren. Bij een zachte winter zijn zij in het voordeel. Ze kunnen namelijk als eerste de beste (broed)plekken uitzoeken. Is het echter een strenge winter, zoals afgelopen winter, dan zijn ze in het nadeel en komen de meesten waarschijnlijk om. Alleen de allersterksten overleven een paar dagen met temperaturen onder de -20 graden Celsius.

Het deel van de tjiffenpopulatie dat probeert te overwinteren in ons land, lijkt toe te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de klimaatverandering. De winters zijn immers minder streng waardoor de kans groter is dat ze overleven. Door afgelopen strengere winter is het afwachten of er volgend jaar nog net zo veel overwinteraars te tellen zijn. We houden een vinger aan de pols.

Tekst en foto: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland