bittervoorn

Mossel speelt kraamkamer voor bittervoorn!

Stichting RAVON
19-APR-2009 - In een aantal wateren in ons land ontwikkelt zich op dit moment een wel heel bijzondere relatie; die tussen de bittervoorn en de zoetwatermossel. De laatste stelt zich namelijk elk jaar zo rond deze tijd weer vrijwillig beschikbaar als kraamkamer voor de eerste! Een kraamkamer die overigens speciaal en persoonlijk door meneer bittervoorn wordt uitgezocht én verdedigd tegen de nog ‘dakloze’ concurrentie.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 19 april 2009

In een aantal wateren in ons land ontwikkelt zich op dit moment een wel heel bijzondere relatie; die tussen de bittervoorn en de zoetwatermossel. De laatste stelt zich namelijk elk jaar zo rond deze tijd weer vrijwillig beschikbaar als kraamkamer voor de eerste! Een kraamkamer die overigens speciaal en persoonlijk door meneer bittervoorn wordt uitgezocht én verdedigd tegen de nog ‘dakloze’ concurrentie.

bittervoorn  
Mevrouw bittervoorn laat zich op enig moment door meneer naar de juiste mossel leiden en legt daarin haar eitjes. Het mannetje volgt dit voorbeeld door ook zijn sperma in de mossel af te zetten. De eitjes blijven in de mossel liggen en pas als de jonge visjes zo’n elf millimeter lang zijn verlaten zij voor de eerste keer hun veilige behuizing om het wijde water in te trekken. Zowel eieren als larven zijn op deze manier uitstekend beschermd tegen rovers!

Deze speciale samenwerking, tussen bittervoorn en zoetwatermossel, zien we helaas op steeds minder plekken in Nederland. Door vervuiling en het verdwijnen van geschikte wateren, gaat de bittervoorn in aantal aanzienlijk achteruit. Om onder andere deze bijzondere vissoort te beschermen gaat RAVON, in samenwerking met Landschap Noord-Holland, de komende drie jaar werken aan een nieuwe verspreidingsatlas van de Noord-Hollandse brak- en zoetwatervissen.

Graadmeter voor kwaliteit water
Naast de bittervoorn komen er in Noord-Holland meerdere bijzondere en internationaal zeldzame soorten voor, zoals de kleine modderkruiper. Ook door de vele overgangen van zoet naar zout water zijn er veel bijzondere vissoorten te vinden. Door hun leven onder water vormen vissen een onderbelichte groep, waardoor er weinig bekend is over hun verspreiding. Dit terwijl vissen juist een zeer belangrijke graadmeter zijn voor de biologische kwaliteit van het water waarin ze voorkomen. Tijd dus om ze goed in kaart te brengen!

Op zaterdag 25 april vindt de aftrap van het project plaats. RAVON en Landschap Noord-Holland organiseren dan een cursus herkennen en inventariseren van zoetwatervissen, met aansluitend een excursie in De Eilandspolder. Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl.

Tekst: Tamira Hankman (RAVON)
Foto bittervoorn: Jelger Herder (RAVON, www.digitalnature.org)