boommarter ROLLIN VERLINDE

Muizen voorspellen slecht boommarterjaar

Zoogdiervereniging
28-APR-2009 - Dit voorjaar worden er weinig muizen in het bos gevonden. Dit levert vermoedelijk ook minder jonge boommarters op.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 28 april 2009

Dit voorjaar worden er weinig muizen in het bos gevonden. Dit levert vermoedelijk ook minder jonge boommarters op.

Uit een gerichte vangactie naar muizen op de Veluwezoom bij Arnhem door medewerkers van de Zoogdiervereniging blijkt dat er dit jaar weinig muizen in het bos zitten. In het laatste weekend van maart werden 360 vallen in het bos geplaatst; deze werden drie dagen lang iedere ochtend en avond gecontroleerd. In totaal werd slechts 3 keer een muis gevangen: een keer een bosmuis en twee keer dezelfde rosse woelmuis. Vorig jaar werd in een vergelijkbare vangactie ruim 200 keer een muis gevangen.

Dat de muizenstand in het bos dit jaar zoveel lager is dan vorig jaar, heeft te maken met een tekort aan zaden van eik en beuk afgelopen herfst (belangrijk voedsel voor muizen). Het ontbreken van muizen zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor bosdieren die voor een groot deel afhankelijk zijn van muizen als voedselbron, zoals de boommarter en de bosuil.

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een groter onderzoek naar het voortplantingssucces van boommarters. Hierbij wordt jaarlijks gekeken naar de zaadproductie van eik en beuk, de aanwezigheid van muizen en de worpgrootte en neststerfte bij boommarters. Komende weken worden nesten van boommarters opgespoord en wordt het aantal jongen gevolgd. Verwacht wordt dat het aantal jonge boommarters dit jaar relatief klein zal zijn en de neststerfte relatief groter dan normaal.

Komende weken zullen de knoppen van de beuken opzwellen om vervolgens uit te lopen. Een korte inventarisatie op de Veluwezoom laat zien dat in die knoppen veel bloeiwijzen aanwezig zijn. Als de weeromstandigheden dit jaar geen roet in het eten gooien (geen late nachtvorsten of lange droogten), zal er komende de herfst een overvloed aan beukennootjes zijn en worden er hopelijk eind maart 2010 veel meer muizen gevangen.

Tekst: Vilmar Dijkstra, www.zoogdiervereniging.nl
Foto: Rollin Verlinde www.vildaphoto.net